До уваги аудиторів прес-огляд робочої зустрічі, що відбулася в Аудиторській палаті України 11 вересня 2017 р.

Прес-огляд робочої зустрічі,

що відбулася в Аудиторській палаті України

11 вересня 2017 р.

 

11 вересня 2017 року в Аудиторській палаті України за ініціативи Голови АПУ Каменської Т.О. відбулася чергова робоча зустріч з представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного Банку України.

Метою робочої зустрічі було обговорення найбільш важливих питань (зокрема, стосовно нових вимог до формування думки та складання звіту аудитора щодо фінансової звітності), що виникли у зв’язку із набранням чинності Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2015 року), затвердженими рішенням АПУ від 04.05.2017 р. № 344) та вироблення єдиного підходу щодо вимог регуляторів до аудиторських звітів.

Зокрема, учасники робочої зустрічі дійшли згоди щодо уніфікованих вимог до формату звіту аудитора та його окремих розділів.

Крім того, Голова АПУ Каменська Т.О. звернула увагу представників регуляторних органів на неузгодженість нормативних актів у сфері професійної відповідальності аудиторів та неоднозначне (зокрема, надміру широке) трактування окремими регуляторами негативних наслідків, які має зазнати аудитор за результатами застосованого стягнення.