Конкурс Аудиторської палати України на участь молодих фахівців у програмі стажування 2014-2015