ПрАТ АФ "Де Візу"

Повне найменування аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма "Де Візу"
Код ЄДРПОУ 22917414
Номер свідоцтва про включення до Реєстру 1373
Дата початку аудиторської діяльності 21.02.96
Дата, до якої Свідоцтво чинне 29.10.20
Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості 30.07.15
313/4.1
Телефон (044) 279-00-00, 279-40-00
Веб-адреса www.devisu.ua
Найменування страхової компанії, номер та строк дії страхового полісу, сума страхового покриття ПрАТ "УАСК АСКА",
Договір № 3408728
(строк дії з 01.12.2017 р.
до 30.11.2018 р.),
12 000 000,00 грн.
Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку 15.02.2012 р.