ТОВ "АФ "ВІП"

Повне найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Венгер і Партнери"
Код ЄДРПОУ 36852079
Номер свідоцтва про включення до Реєстру 4363
Дата початку аудиторської діяльності 14.07.10
Дата, до якої Свідоцтво чинне 28.05.20
Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості 25.09.14
300/4
Телефон 044-223-78-10, 050-336-33-16
Веб-адреса afvip.kiev.ua
Найменування страхової компанії, номер та строк дії страхового полісу, сума страхового покриття
ПрАТ "СГ "Ю. БІ. АЙ",
Договір № 304-5-0230/17 КРСД
(строк дії з 04.12.2017 р.
до 03.12.2018 р.),
250 000,00 грн.
Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку 29.12.2014 р.