ТОВ "АФ "КАПІТАЛ ГРАНД"

Повне найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КАПІТАЛ ГРАНД"
Код ЄДРПОУ 35449775
Номер свідоцтва про включення до Реєстру 4126
Дата початку аудиторської діяльності 26.03.08
Дата, до якої Свідоцтво чинне 25.01.23
Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості 31.05.18
360/4
Телефон 095-230-15-35
Веб-адреса www.kapital-grand.com.ua
Найменування страхової компанії, номер та строк дії страхового полісу, сума страхового покриття
ПрАТ "УАСК АСКА",                      Договір №3408847 (строк дії з 06.12.2017 р. до 05.12.2018 р.),
10 000 000,00 грн.
Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку 27.12.2013 р.