Перелiк аудиторських фірм, які вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту