Рішення з’їзду аудиторів України

РІШЕННЯ УСТАНОВЧОГО З'ЇЗДУ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (14.07.2018 р.)
Витяг з резолютивної частини протоколу установчого з’їзду аудиторів України – переглянути або завантажити
Регламент установчого з’їзду аудиторів України – переглянути або завантажити
Статут Аудиторської палати України – переглянути або завантажити
Положення про Раду Аудиторської палати України – переглянути або завантажити
Положення про Секретаріат Аудиторської палати України – переглянути або завантажити
Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України – переглянути або завантажити