• uk
  • en
Архів старого сайту

Аудитори – суб’єкти первинного фінансового моніторингу

0

Інформаційний лист Ради Аудиторської Палати України щодо впливу військової агресії російської федерації на окремі аспекти діяльності суб’єктів аудиторської діяльності

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № 1702-VII

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX

Інформаційний лист Аудиторської палати України щодо Закону України № 361-IX

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНАСІВ УКРАЇНИ В РАМКАХ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЩОДО АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» від 22 грудня 2015 р. № 1160

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 6 травня 2015 р. № 489

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-15

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України» від 23 квітня 2015 р. № 460

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-15

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України» від 18.01.2018  № 14

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-18

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 26 січня 2016 р. № 17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 8 липня 2016 р. № 584

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 5 серпня 2015 р. № 552

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 8 вересня 2015 р. № 693

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2015-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. № 143-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 19 серпня 2015 р. № 610

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/610-2015-%D0%BF#Text

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторинг

https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/metodologija/rekomendaci/0350zagalna200923-1239-book-kerivnc-pdf.html

 

ЛИСТУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ №1702

Лист Аудиторської палати України до Міністерства фінансів України щодо питань застосування норм Закону № 1702 від 29.08.19 №01-01-21/387

Лист Міністерства фінансів України щодо надання інформації від 17.10.2019 № 11101-06-10/26248

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторинг

https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/metodologija/rekomendaci/0350zagalna200923-1239-book-kerivnc-pdf.html

Перелік ризикованих країн

http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/20121015/1.pdf

Відкритий реєстр національних публічних діячів України

https://pep.org.ua/uk/

Академія фінансового моніторингу

https://finmonitoring.in.ua/

Академія фінансового управління

http://afu.kiev.ua

 

Share.

About Author

Comments are closed.