• uk
  • en
Архів старого сайту

Підзаконні акти

0
Кабінет Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 859 «Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 313 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2018 № 587 «Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 590 «Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації»

 

Міністерство фінансів України

 

Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 “Про затвердження Порядку безперервного професійного навчання аудиторів

Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 399 “Про затвердження Порядку складання іспитів при атестації аудиторів

Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 398 “Про затвердження Порядку проходження стажування

Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 256 “Про затвердження Порядку зарахування теоретичних знань

Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2019 № 362 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг»

Наказ Міністерства фінансів України від 19.09.2018 № 766 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності»

Наказ Міністерства фінансів України від 19.12.2018 № 1045 «Про затвердження Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2018 № 587 «Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації»

 

Національний банк України

 

Постанова Правління Національного банку України від 22.06.2020 № 80 «Про затвердження Критеріїв до аудиторських фірм, які мають право проводити оцінку фінансово-господарської діяльності банку та визначення вартості акцій з метою визначення наявності/відсутності шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку»

Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2018 № 89 «Про затвердження Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту»

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 № 694 «Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.01.2019 № 43 «Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.11.2018 № 1960 «Про затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності»

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.11.2018 № 1977 «Про затвердження Типового договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами»

Share.

About Author

Comments are closed.