• uk
  • en
Архів старого сайту

Реєстраційна форма відомостей про аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

0
Реєстраційна форма відомостей про аудитора,
який одноосібно провадить аудиторську діяльність,
що підлягають оприлюдненню у
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
Первинна
Зміни
Розділ (необхідний розділ позначити символом «Х»)
1 Суб’єкти аудиторської діяльності
2 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
3 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Прізвище Ім’я_ По батькові_
Форма здійснення аудиторської діяльності (фізична особа – підприємець чи провадження незалежної професійної діяльності) Позначити форму символом «Х» ФОП НПД
Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності)
Контактна інформація аудитора:
Номер телефону (осн.) Електронна адреса
Номер телефону (дод.) Адреса веб-сторінки (за наявності)
Відомості про працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які є аудиторами Загальна кількість
та їх номери реєстрації у Реєстрі 1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
Реєстрація у публічних реєстрах  аудиторів інших країн (за наявності)
Номер реєстрації         у публічних реєстрах Країна Найменування органу реєстрації Посилання на сайт
Рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
1 Інспекція із забезпечення якості Дата рішення Номер рішення
2 Аудиторська палата України Дата рішення Номер рішення
Відомості про суб’єкт аудиторської діяльності,
який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності або
який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі)
Назва мережі Посилання на сайт
Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності
Найменування страховика
Номер договору Дата договору
Страхова сума, грн (цифрами) Дата закінчення договору
Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності
Прізвище Ім’я По батькові Номер реєстрації у Реєстрі Основне місце роботи (позначити символом «Х»)
Share.

About Author

Comments are closed.