• uk
  • en
Архів старого сайту

Реєстраційна форма відомостей про юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

0
Реєстраційна форма відомостей про юридичну особу,
що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
Первинна
Зміни
Розділ (необхідний розділ позначити символом «Х»)
1 Суб’єкти аудиторської діяльності
2 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
3 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Найменування юридичної особи
Організаційно-правова форма юридичної особи
Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)
Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності) Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
Місцезнаходження аудиторської фірми: Індекс  Область     Район (області)
Тип
населеного пункту
Назва
населеного пункту
Тип елемента вулично-дорожньої мережі (вулиця, провулок тощо)  Назва_    (вулиці, провулку)
Будинок Корпус Тип приміщення (квартира, кімната, кабінет або офіс тощо)  №
Контактна інформація Номер телефону (осн.) Електронна адреса
Номер телефону (дод.) Адреса веб-сторінки (за наявності)
Інша додаткова контактна інформація (адреса, телефон, електронна адреса            (зазначається за бажанням))
Засновники (учасники) аудиторської фірми – фізичні особи
Прізвище Ім’я По батькові
(за наявності)
Ідентифікацій
ний код
(не оприлюднюється)Країна громадян
ства Номер реєстрації у Реєстрі
(за наявності) Частка у статутному капіталі, % Номери телефонів Електронна адреса
1
2
3
4
У разі недостатньої кількості рядків в таблиці “Засновники (учасники) аудиторської фірми – фізичні особи” інформацію про наступних засновників (учасників) заповнюйте на листі “Додаток 1 Засновники АФ фіз.особи”
Засновники (учасники) аудиторської фірми – юридичні особи
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код  в ЄДРПОУ Номер реєстрації у Реєстрі
(за наявності)
Частка у статутному капіталі, %Країна резидент-ства Місцезнаходження Номери телефонів Електронна адреса
1
Засновники юридичної особи: найменування (ПІБ), частка у статутному капіталі (%), контактна інформація (телефони, електронна адреса)
2
Засновники юридичної особи: найменування (ПІБ), частка у статутному капіталі (%), контактна інформація (телефони, електронна адреса)
У разі недостатньої кількості рядків в таблиці “Засновники (учасники) аудиторської фірми – юридичні особи” інформацію про наступних засновників (учасників) заповнюйте на листі “Додаток 2 Засновники АФ юр.особи”
Відомості про органи управління аудиторської фірми
Вищий Виконавчий
Інший (заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи)
Посада Прізвище Ім’я По батькові
(за наявності)Дата обрання (призначення) особи  Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності) Номери телефонів Електронна адреса
Відомості про працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які є аудиторами Загальна кількість
та їх номери реєстрації у Реєстрі 1 6 11  16   21   26   31   36
2 7 12  17   22   27   32   37
3 8 13  18   23   28   33   38
4 9 14  19   24   29   34   39
5 10 15  20   25   30   35   40
Реєстрація у публічних реєстрах  аудиторів інших країн (за наявності)
Номер реєстрації у публічних реєстрах Країна Найменування органу реєстраціїПосилання на сайт
Рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
1 Інспекція із забезпечення якості Дата рішення  Номер рішення
2 Аудиторська палата України Дата рішення  Номер рішення
3 Інформація про чинне Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості, видане АПУ (вилучається після затвердження
результатів перевірки з контролю якості згідно Закону) Дата рішення  Номер рішення
Дані про відокремлені підрозділи
Найменування відокремленого підрозділу Місцезнаходження Номери телефонівЕлектронна адреса Адреса веб-сторінки (за наявності)
Область Адреса
Відомості про суб’єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності або
який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі)
Назва мережі Посилання на сайт
Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності
Найменування страховика
Номер договору Страхова сума, грн (цифрами)
Дата договору Дата закінчення договору
Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності
Прізвище Ім’яПо батькові Номер реєстрації у Реєстрі Основне місце роботи (позначити символом «Х»)
Прізвище Ім’яПо батькові Номер реєстрації у Реєстрі Основне місце роботи (позначити символом «Х»)
Share.

About Author

Comments are closed.