• uk
  • en
Архів старого сайту

Щодо делегування представників Аудиторської палати України до складу Ради нагляду та комісії з атестації

0

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
У відповідності до Статті 16. Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р.:
Рада нагляду Органу суспільного нагляду за аудиторської діяльністю
складається із семи осіб, по одному представнику від центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і трьох
осіб з числа непрактикуючих осіб.
Три особи з числа непрактикуючих осіб обираються за відкритим
конкурсом із прозорою процедурою номінаційним комітетом.
Кандидатури для обрання членами Ради нагляду з числа непрактикуючих
осіб пропонуються Аудиторською палатою України, професійними
організаціями аудиторів та бухгалтерів, а також шляхом самовисування.
Непрактикуюча особа – фізична особа, яка протягом трьох років до дати
призначення: не провадить професійної діяльності з надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності; не була посадовою особою органів
управління або працівником аудиторської фірми; не залучалася на договірних
засадах до надання аудиторських послуг; не пов’язана з будь-яким суб’єктом
аудиторської діяльності відносинами власності або контролю.
Також, у віповідності до Статті 19 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. Аудиторська
палата України делегує свого представника до складу комісії з атестації.
Для проведення демократичного процесу делегування Рада АПУ
звертається до членів АПУ надати пропозиції щодо можливих кандидатів,
які можуть бути делеговані від АПУ до складу Ради нагляду, та до складу
комісії з атестації.
Прохання. пропозиції надати до 10 жовтня 2018р.

З повагою
Рада АПУ

Share.

About Author

Comments are closed.