• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційний лист “Про порядок подання до АПУ реєстраційних форм”

0
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

 

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601

Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80

E-mail: info@apu.com.ua

http:// www.apu.com.ua

Код ЄДРПОУ 00049972

04.10.2018 01-01-21/15
  від  

 

Схвалено

рішенням АПУ від 27.09.2018 № 1/2

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Про порядок  подання до

АПУ реєстраційних форм

 

На виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 – VIII (далі – Закон), з метою первинного формування Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр):

1) аудитори, строк чинності сертифікатів яких не закінчився до 01 жовтня 2018 року, зобов’язані в строк до 31 жовтня 2018 року подати до Аудиторської палати України (далі – АПУ) реєстраційну форму, у якій зазначити відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі, відповідно до Закону;

2) аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, що мали право на провадження аудиторської діяльності станом на 01 жовтня 2018 року, зобов’язані в строк до 31 жовтня 2018 року подати до АПУ реєстраційну форму, у якій зазначити відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі відповідно до Закону.

Реєстраційні форми розміщені на офіційному веб-сайті АПУ у розділі «Про Реєстр» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/.

Звертаємо увагу аудиторів, що у реєстраційній формі відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі «Розділ «Аудитори»:

  • у рядку 6 «Номер реєстрації у Реєстрі» (за наявності) при первинному поданні реєстраційної форми аудитором номер не зазначається;
  • у рядку 23 «Суб’єкти аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо:» у стовпчиках «Найменування» та «Номер реєстрації у Реєстрі» зазначається найменування та номер Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, відповідного суб’єкта аудиторської діяльності, який розміщений на архівній версії веб-сайту АПУ у розділі «Реєстр аудиторських фірм та аудиторів» за таким посиланням: https://www.apu.net.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv.

До уваги аудиторів, які внесені до реєстрів аудиторів інших країн.

Під публічним реєстром аудиторів країни слід розуміти реєстри професійних організацій бухгалтерів, визнаних згідно з законом або загальним консенсусом відповідної країни, які уповноважені здійснювати регулювання аудиторської діяльності та ведення реєстру аудиторів.

Звертаємо увагу суб’єктів аудиторської діяльності, що у реєстраційних формах відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі «Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності»:

  • у рядку «Номер реєстрації у Реєстрі» (за наявності) (рядок 15 – для юридичних осіб; рядок 13 – для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність), суб’єкти аудиторської діяльності зазначають власний номер Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, який розміщений на архівній версії веб-сайту АПУ у розділі «Реєстр аудиторських фірм та аудиторів» за таким посиланням: https://www.apu.net.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv;
  • далі по тексту реєстраційних форм зазначаються номери реєстрації у Реєстрі аудиторів, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності або, які у складі суб’єкта аудиторської діяльності здійснюють аудиторську діяльність або, з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо. Зазначені   номери реєстрації у Реєстрі присвоюються  аудиторам при первинному формуванні Реєстру та є доступними за таким посиланням:  https://www.apu.com.ua/category/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/.

Тому, суб’єкти аудиторської діяльності матимуть змогу подати реєстраційні форми до АПУ лише після того, коли аудитори, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності або, які у складі даного суб’єкта аудиторської діяльності здійснюють аудиторську діяльність, або з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо, подадуть до АПУ реєстраційну форму у Розділ «Аудитори» та отримають номер реєстрації у Реєстрі.

  • при заповнені інформації у рядку «Засновники (учасники) аудиторської фірми – фізичні особи», якщо не вистачає рядків у таблиці, використовувати закладку (Додаток 1) у файлі. При заповненні інформації у рядку «Засновники (учасники) аудиторської фірми – юридичні особи», якщо не вистачає рядків у таблиці, використовувати закладку (Додаток 2) у файлі.

 

Звертаємо увагу суб’єктів аудиторської діяльності, які мають намір внести відомості в розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

 

Відповідно до частини другої статті  43 Закону, суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Наразі  зазначена типова форма  договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами Нацкомфінпослуг не затверджена.

Таким чином, відомості в розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»  щодо реквізитів договору страхування не можуть бути внесені суб’єктом аудиторської діяльності до укладення ним договору страхування відповідно до затвердженої Нацкомфінпослуг та погодженої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю форми.

З урахуванням зазначеного, пропонуємо суб’єктам аудиторської діяльності з метою первинного формування Реєстру подавати відомості лише для внесення в розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності», про що і робити відповідну відмітку «Х» в рядку 5 Реєстраційної форми відомостей про юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та, відповідно, не заповнювати інформацію після рядка 80 «Відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності або який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Після затвердження Нацкомфінпослуг відповідної типової форми та укладання договору страхування (або внесення змін до чинних договорів страхування) суб’єктам аудиторської діяльності подати  реєстраційну форму з позначкою «зміни» де зазначити  відомості, які мають бути оприлюднені в розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» або «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

 

Звертаємо увагу суб’єктів аудиторської діяльності, що відповідно до частини шостої статті 22 Закону уповноважена особа АПУ перевіряє відповідність наданих відомостей інформації, що міститься про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у відкритих (публічних) державних реєстрах. У разі виявлення невідповідності поданих відомостей оприлюдненій інформації, документи повертають із зазначенням конкретних невідповідностей. Після отримання роз’яснень або усунення невідповідностей, документи приймаються для внесення їх до Реєстру.

Таким чином,  у реєстраційній формі відомостей про юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі, вся інформація має відповідати відомостям, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Інформуємо про те, що аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності  мають подати до АПУ реєстраційну форму та  відповідну заяву (на первинне включення або внесення змін до оприлюднених відомостей) у електронній формі на електронну адресу: reestr2018@apu.com.ua (при заповненні відповідних бланків просимо не змінювати заяву та реєстраційні форми (додаванням рядків та стовпчиків) із обов’язковим підтвердженням на паперовому носії.

Звертаємо увагу аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що інформація в Реєстр вноситься після отримання паперових носіїв, які можуть подаватися до АПУ особисто або надсилатися поштою (заява та відповідна реєстраційна форма).

 

 

 

 

     Виконавчий директор                                                                Куреза Т.В.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.