• uk
  • en
Архів старого сайту

Лист-звернення членів Ради АПУ до членів Аудиторської палати України

0

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

11 жовтня 2018 р. відбулося засідання Ради Аудиторської палати України, на якому
було розглянуто питання про скликання позачергового або чергового з’їзду аудиторів
України.
Пунктом 11 ст. 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (надалі – Закон) законодавчо
передбачено, що «Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані
Аудиторською палатою України на вимогу професійних організацій аудиторів
України, а також у випадках, передбачених цим Законом, Органом суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю».
У пункті 7 ст. 15. Закону визначені випадки скликання позачергового з’їзду
аудиторів України, а саме «У разі систематичного невиконання Аудиторською палатою
України рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю два і більше разів,
виникнення конфлікту інтересів при виконанні Аудиторською палатою України
повноважень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, та допущення Аудиторською
палатою України порушень вимог пунктів 2-7 частини шостої та частини сьомої статті
47 цього Закону Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю ініціює
скликання позачергового з’їзду аудиторів з метою дострокового припинення
повноважень членів Ради Аудиторської палати України. Рішення про дострокове припинення
повноважень членів Ради Аудиторської палати України та рішення щодо делегування нових
членів до Ради Аудиторської палати України приймає з’їзд аудиторів у порядку, визначеному
цим Законом…».
Співзвучним з наведеними нормами спеціального закону є зміст п. 1.8. Порядку
скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням Установчого
з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р., в якому встановлено «Позачерговий з’їзд
скликається для вирішення питань, що належать до компетенції з’їзду у випадках:
– передбачених Законом щодо дострокового припинення повноважень членів
Ради АПУ відповідно до пункту 10.2 цього Порядку;
– коли протягом шести місяців з дати формування складу Ради АПУ засідання не
можуть розпочатися.
Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу
професійних організацій аудиторів України з підстав визначених цим пунктом, а
також для вирішення питань, віднесених до компетенції професійних організацій згідно
Закону».
Згідно із пунктом 2 ст. 52 Закону «Професійні організації аудиторів мають право в
порядку, визначеному цим Законом:
1) здійснювати підготовку фізичних осіб до складання кваліфікаційного іспиту та
іспитів з теоретичних знань з метою атестації аудиторів;
2) створювати незалежні центри оцінювання знань для проведення кваліфікаційних
іспитів та іспитів з теоретичних знань з метою атестації аудиторів;
3) проводити безперервне професійне навчання аудиторів;
4) пропонувати кандидатури для обрання членами Ради нагляду, членами Ради
Аудиторської палати України;
5) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та методичних
рекомендацій з питань аудиторської діяльності;
6) здійснювати незалежне оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів
аудиторської діяльності».
Отже, ретельно вивчивши наведені нормативні акти, Рада АПУ інформує про
відсутність правових підстав проведення позачергового з’їду аудиторів України, а також
про те, що відповідно до вимог пункту 2 ст. 48 Закону черговий з’їзд аудиторів України
буде проведений у другому кварталі 2019 року.

З повагою

Рада АПУ

Share.

About Author

Comments are closed.