• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційне повідомлення про сплату суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України внесків, передбачених частиною тринадцять статті 15 Закону «Про аудит фінансової звітності аудиторської діяльності»

0

Схвалено

рішенням Ради АПУ від 01.11.2018  (протокол  № 3)

 

Інформаційне повідомлення

про сплату суб’єктами аудиторської діяльності на користь

Аудиторської палати України  внесків, передбачених  частиною тринадцять

статті 15 Закону «Про аудит фінансової звітності аудиторської діяльності»

 

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, який введено в дію з 01.10.2018 р.,  для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України:

фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту;

внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

Сплата внесків, передбачена цією статтею, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт.

Наразі Аудиторською палатою України не визначено розмір внеску у відсотках суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту у зв’язку з  тим, що Аудиторській палаті України невідомо розмір внеску, встановленого Кабінетом Міністрів України  Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Разом з тим, суб’єкти аудиторської діяльності,  які надавали аудиторські послуги з обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес,  після  1 жовтня 2018 р., мають не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт сплачувати на користь Аудиторської палати України фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2018 році – 1 116,90 грн.), з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту за такими реквізитами:

Сума: 1 116,90 грн.

Отримувач платежу: Аудиторська палата України

ЄДРПОУ отримувача: 00049972

Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ

МФО банку: 320984

Розрахунковий рахунок: 26000220354802

Призначення платежу: Фіксований внесок 0,3 min з/пл. з аудиторського звіту від __.__.__ зг. п. 13.2 ст. 15 ЗУ від 21.12.17 № 2258-VIII. Без ПДВ.

(дата звіту)

Share.

About Author

Comments are closed.