• uk
  • en
Архів старого сайту

Аудиторська палата України

0

Аудиторська палата України є юридичною особою, яка здійснює професійне самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті отримання прибутку,  створеною згідно з Законом України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) з метою забезпечення  реалізації завдань аудиторського самоврядування.

Згідно із Законом Аудиторській палаті України, за умови що її організаційна структура унеможливлює виникнення конфлікту інтересів,  делеговані повноваження щодо реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності –  автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні.

Відомості до Реєстру вносяться Аудиторською палатою України.

Відповідно до вимог Порядку ведення  Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018 р. № 766, з метою забезпечення дотримання вимог Закону та Порядку Аудиторська палата України:

1) здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи Реєстру, збереження даних та їх захист від несанкціонованого доступу і руйнування;

2) забезпечує цілодобовий вільний доступ замовників аудиторських послуг та інших заінтересованих користувачів до відомостей, що містяться в Реєстрі, з можливістю їх копіювання;

3) контролює подання суб’єктами аудиторської діяльності відомостей до Реєстру щодо їх повноти, достовірності та своєчасності;

4) у разі отримання інформації щодо недостовірності відомостей про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, оприлюднених у Реєстрі, має право вимагати роз’яснення або здійснити перевірку суб’єкта аудиторської діяльності щодо повноти, достовірності та своєчасності подання відомостей до Реєстру;

5) веде справи на кожного аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, в яких у хронологічному порядку зберігаються усі відомості, які ними подавались для оприлюднення в Реєстрі. Після виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру його справа зберігається не менше ніж 10 років;

6) здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з Реєстру відповідно до вимог Закону та Порядку.

_____________________________________

Share.

About Author

Comments are closed.