• uk
  • en
Архів старого сайту

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

0

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю утворено відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258 – VIII з метою здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні.

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечує здійснення нагляду і несе відповідальність за нагляд, зокрема, за  реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Повноваження щодо реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності делеговані Аудиторській палаті України.

Відповідно до Статуту Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.09.2018 р. № 765,  Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю для досягнення мети та виконання статутних завдань має повноваження здійснювати нагляд за веденням Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; погоджувати форму, за якою аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності подаються до Аудиторської палати України відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; приймати рішення про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставах, передбачених Законом та Порядком ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Відповідно до вимог Порядку ведення  Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2018 р. № 766, для здійснення нагляду за реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в Україні Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю виконує такі функції:

1) здійснює нагляд за діяльністю Аудиторської палати України в частині ведення нею Реєстру, проводить перевірки Аудиторської палати України з метою забезпечення виконання нею відповідно до вимог Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повноважень з ведення Реєстру;

2) надає обґрунтовані рекомендації Аудиторській палаті України з метою усунення виявлених порушень у діяльності Аудиторської палати України при веденні Реєстру та удосконалення порядку ведення Реєстру;

3) здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з Реєстру.

______________________________________

Share.

About Author

Comments are closed.