• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційне повідомлення щодо проведення конкурсу з відбору кандидатури на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

0

ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 РАДА НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 Інформаційне повідомлення щодо проведення конкурсу з відбору кандидатури на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) Виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості призначається Радою нагляду за аудиторською діяльністю шляхом проведення конкурсу.

Вимоги до кандидатів на посаду Виконавчого директора Інспекції визначені Законом.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону Виконавчим директором може бути непрактикуюча особа, яка має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше 10 років, бездоганну репутацію, не має конфлікту інтересів. При формуванні умов конкурсу з відбору кандидатури на посаду Виконавчого директора Радою нагляду можуть бути встановлені додаткові вимоги до кандидатів на цю посаду.

Згідно з частиною пунктом 15 частини першої статті 1 Закону непрактикуюча особа – це фізична особа, яка протягом трьох років до дати призначення: не провадить професійної діяльності з надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності; не була посадовою особою органів управління або працівником аудиторської фірми; не залучалася на договірних засадах до надання аудиторських послуг; не пов’язана з будь-яким суб’єктом аудиторської діяльності відносинами власності або контролю.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону на посадових осіб Інспекції поширюється законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.

Згідно з протокольним рішенням засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю, яке відбулось 13.12.2018, з метою забезпечення проведення конкурсу належним чином кандидати на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості мають документально підтвердити відповідність вищезазначеним вимогам Закону та надати резюме.

Кандидат на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості повинен мати вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права кандидата на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості може бути підтверджено такими документами:

–   копії трудових книжок при визначенні стажу роботи за фахом, копії дипломів, підтверджуючі листи з ВНЗ (у разі втрати дипломів) та інші документи про розподіл функціональних обов’язків;

–   для підтвердження стажу роботи за фахом, зокрема в аудиторській   фірмі, – сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) (довідка ОК-5), та інші;

–   документальне підтвердження даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності до діяльності у зазначених сферах за даними Державної фіскальної служби, та інші, для фізичної особи-підприємця;

–   інші документи, які можуть підтвердити досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку або права.

Для підтвердження бездоганної репутації необхідно надати довідку від  Міністерства внутрішніх справ України (щодо наявності судимості, її зняття, погашення).

На виконання вимог частини четвертої статті 17 Закону та статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» кандидат на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості зобов’язаний подати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2017 рік).

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» кандидат на посаду Виконавчого директора Інспекції із забезпечення якості має надати письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються до 31.12.2018 у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 01008,
м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11;
e-mail: rudakov@minfin.gov.ua.

Share.

About Author

Comments are closed.