• uk
  • en
Архів старого сайту

ФОРМА ЗАПИТУ на отримання публічної інформації електронною поштою

0

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є
Аудиторська палата України, електронною поштою

Розпорядник інформації Аудиторська палата України

вул. Стрітенська, 10, м. Київ, 04053

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Аудиторська палата України, електронною поштою*
Прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичних осіб)

Найменування організації
(для юридичних осіб)

Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 
Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача  
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується, або загальний опис інформації, що запитується  
Прошу надати відповідь у визначений законом строк.
Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Контактний телефон запитувача  
Дата запиту  
Підпис запитувача (для фізичних осіб)

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи)

 

 

__________________

* Відповідь на запит в електронній формі надсилається на адресу електронної пошти   або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.