• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ «НОВІ ВИМОГИ ДО АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ

0

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД  КРУГЛОГО СТОЛУ

НА ТЕМУ «НОВІ ВИМОГИ ДО АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ»

13 березня 2019 року у приміщенні Аудиторської палати України (вул. Стрітенська 10, кім. 444) відбувся перший захід в рамках Програми заходів Аудиторської палати України на 2019 рік, затвердженої рішенням Ради Аудиторської палати України  від 21.02.2019 р. (протокол № 8), а саме: круглий стіл на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту».

 

У заході прийняли участь члени Ради Аудиторської палати України Каменська Т.О., Дзюба Л.А., Барановська О.М., Романюк М.В., Шульман М.К., Бондар В. П., Іщенко Н.І., Редько К.О., Виконавчий директор Куреза Т. В., працівники відділу методології Аудиторської палати України Згурська С.Й., Рубітель О.Ю., Царенко О.В., представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Рафальська К.Л., директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду НКЦПФР, Савкова О.С., начальник відділу аналізу фінансової звітності та ведення реєстру НКЦПФР, Пономаренко Я.В., начальник відділу аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу НКЦПФР,  представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Залєтов О.М., Член Нацкомфінпослуг, представник ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» Дабіжа В.В., представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, а саме: Суворов О.І., голова Комітету з питань аудиту  Федерації Професійних Бухгалтерів та Аудиторів України,  Которобай С.В., президент Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України» та представник організації Павлова Н., Глушаченко І.В., представник Громадської спілки «Федерація аудиторів України».

 

Для обговорення учасникам круглого столу були запропоновані проблемні питання, що стосувалися аудиту малих підприємств, які одночасно є підприємствами, що становлять суспільний інтерес; мінімальної інформації у Звіті незалежного аудитора (для обов’язкового аудиту) відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» стосовно розкриття інформації, зокрема,  про те, що фінансова звітність відповідає вимогам законодавства, щодо окремих питань, на які суб’єкт аудиторської діяльності вважає за доцільне звернути увагу,  про узгодженість звіту про управління (консолідованого звіту про управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю), розкриття інформації, що вимагає ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та  додаткової інформації в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, яка наводиться згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та ін.

Учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні зазначених питань, ділились власним досвідом та проблемами в аудиторській практиці, з якими вони стикаються. Також учасники заходу мали можливість поставити представникам державних органів уточнюючі питання щодо порушеної проблематики.

У ході проведення круглого столу також була заслухана інформація:

1) представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо вимог НКЦПФР:

–   до аудиторських звітів з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ, ПрАТ, ТОВ, КУА, ІСІ, та інших емітентів цінних паперів (структура, вимоги до розкриття, кількість звітів);

–   до звітів із надання впевненості щодо Звіту із корпоративного управління (вимоги до розкриття, структура тощо);

–   до термінів надання аудиторських звітів;

2) представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо вимог НАЦКОМФІНПОСЛУГ:

– до аудиторських звітів та звітів із надання впевненості щодо річних звітних даних страхових компаній;

– до аудиторських звітів  та звітів із надання впевненості щодо  інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів;

– до аудиторських звітів щодо  звітності ломбардів;

– до аудиторських звітів щодо  річних звітів кредитних спілок;

– до аудиторських звітів та звітів із надання впевненості щодо річних звітних даних фінансових компаній;

– до аудиторських звітів із надання впевненості щодо Звіту із корпоративного управління фінансових компаній – емітентів цінних паперів відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

За результатами круглого столу учасниками заходу запропоновані рекомендації з аудиторської практики, що були затверджені на позачерговому засіданні Ради Аудиторської палати України, яке відбулося 13 березня 2019 року.

Зі змістом рішення Аудиторської палати України «Про затвердження рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту»» від 13.03.2019  № 9 можна буде ознайомитися найближчим часом на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.