• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ «ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ТА ЙОГО АУДИТ»

0

20 березня 2019 року о 10:00 в приміщенні Аудиторської палати України (вул. Стрітенська 10, кім. 444) відбувся другий захід в рамках Програми заходів Аудиторської палати України на 2019 рік, затвердженої рішенням Ради Аудиторської палати України  від 21.02.2019 (протокол № 8), а саме, круглий стіл на тему «Звіт керівництва та його аудит».

 

У заході прийняли участь члени Ради Аудиторської палати України Каменська Т. О., Бондар В. П., Барановська О. М., Дзюба Л. А., Іщенко Н. І., Шульман М. К., член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Левченко В.П., працівники Аудиторської палати України, а саме: Виконавчий директор Куреза Т. В., фахівці відділу методології  Згурська С. Й., Рубітель О. Ю., Царенко О. В, представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Пересунько Д. В., начальник управління методології і корпоративного управління та корпоративних фінансів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, представники аудиторських фірм, а саме: ПРАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК», ТОВ АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)», ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДК-Україна», ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ», ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП», ТОВ «АФ «КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА», ПРАТ «КПМГ АУДИТ», ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ», ТОВ АК «КРОУ Україна», ТОВ «МФА», ТОВ АФ «РСМ Україна», ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА», АК-ТОВ «УПК-АУДИТ ЛТД» та ін.

 

Для обговорення учасникам круглого столу були запропоновані наступні питання:

  1. Чим відрізняється Звіт керівництва, складений відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV від Звіту про управління, складеного відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом Мінфіну від 07.12.2018 № 982?
  2. Чи відрізняється коло осіб, які складають Звіт керівництва відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV від тих, хто складає Звіт про управління, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, та відповідно, які вимоги до суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити аудит або виконувати  завдання з надання впевненості таких звітів?
  3. Чи можливо висловлення думки стосовно Звіту керівництва та інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV без проведення аудиту фінансової звітності та річних звітів за 2018 рік для тих ПрАТ, аудит яких не є обов’язковим відповідно до ст. 40 цього Закону?
  4. Які вимоги до складання Звіту про корпоративне управління та висловлення суб’єктом аудиторської діяльності думки щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, якщо емітент є фінансовою установою відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III?

 

Учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні зазначених питань, ділились власним досвідом та проблемами з якими вони стикаються в аудиторській практиці. Також було поставлено багато уточнюючих питань до представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За результатами круглого столу спільними зусиллями обговорені рекомендації з аудиторської практики, які плануються затвердити на черговому засіданні Ради Аудиторської палати України, проведення якого заплановано на  28 березня 2019 року.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.