• uk
  • en
Архів старого сайту

№ 1_17 від 18.05.2019 р. Про Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за період з 21 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року

0

 

Аудиторська палата України

орган аудиторського самоврядування

 

З’їзд АУДИТОРІВ України

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 травня 2019 року                                                                                      № 1/17

Київ

Про Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за період з 21 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року

 

Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та, відповідно до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року, з’їзд аудиторів України

 

ВИРІШИВ:

Схвалити Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за період з 21 вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року (додається).

 

 

Голова з’їзду

        

Т.О. Каменська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток

до рішення чергового з’їзду  аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/17

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

за період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р.

(затверджено рішенням Ради Аудиторської палати України від 11.10.2018 р. (протокол № 2),

зі змінами, внесеними рішенням Ради Аудиторської палати України від 20.12.2018 р. (протокол № 6/11))

 

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ

                                                                                                                                                                                                             тис. грн. Джерела надходжень План Факт
1. Інші джерела, не заборонені законодавством: 718,9 444,4
1.1. – відсотки банку 130,0 143,4
1.2. – інші надходження 588,9 301,0
  Всього доходів: 718,9 444,4

 

КОШТОРИС ВИТРАТ

тис. грн.

№ п/п Статті витрат План Факт
1. Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати – всього, в тому числі: 437,1 410,3
1.1. оренда офісного приміщення 160,9 160,9
1.2. транспортні витрати 9,0 3,0
1.3. придбання поштових, канцелярських, господарських товарів 20,0 13,7
1.4. придбання обладнання, інвентаря, оргтехніки та інші витрати, пов’язані з утриманням офісного приміщення 10,0 4,4
1.5. організаційно-представницькі витрати 23,5 18,5
1.6. телекомунікаційні послуги 36,5 36,4
1.7. передплата періодичних видань 12,2 12,2
1.8. послуги банку 15,0 11,9
1.9. інші витрати 150,0 149,3
2. Витрати на оплату послуг залучених фахівців 60,0 60,0
3. Відрядження та службові роз’їзди штатних працівників АПУ, відшкодування транспортних витрат та витрат на проживання членів Ради АПУ, пов’язаних з участю у роботі Ради АПУ 30,0 24,8
4. Заробітна плата штатних працівників Секретаріату АПУ 865,0 864,2
5. Заробітна плата штатних працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг 190,0 189,1
6. Податки та інші обов’язкові платежі – всього, в тому числі: 260,0 236,6
6.1. нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22 %) 250,0 236,6
6.2. податок на додану вартість 10,0
  Всього витрат: 1 842,1 1 785,0

 

 

Виконавчий директор                                                                                Т.В. Куреза

Share.

About Author

Comments are closed.