• uk
  • en
Архів старого сайту

№ 1_8 від 18.05.2019 р. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України

0

 

 

Аудиторська палата України

орган аудиторського самоврядування

 

З’їзд АУДИТОРІВ України

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

18 травня 2019 року                                                                                      № 1/8

Київ

Про внесення змін до Порядку скликання та

проведення з’їзду аудиторів України

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року, Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року, з’їзд аудиторів України

ВИРІШИВ:

  1. Внести до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (далі – Порядок), такі зміни:

Пункт 1.8. розділу 1 «Основні положення» викласти у такій редакції:

«1.8. Позачерговий з’їзд скликається для вирішення питань, що належать до компетенції з’їзду у випадках:

передбачених Законом щодо дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ, відповідно до пункту 10.2. цього Порядку;

коли протягом шести місяців з дати формування складу Ради АПУ засідання не можуть розпочатися;

в інших випадках за рішенням Ради АПУ.

Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу професійних організацій аудиторів України з підстав, визначених цим пунктом, а також для вирішення питань, віднесених до компетенції професійних організацій, згідно з вимогами Закону».

У пункті 3.6. розділу 3 «Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на виборні посади АПУ» вилучити слова:

«та копію сертифікату аудитора»;

         У пункті 3.7. розділу 3 «Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на виборні посади АПУ» слова:

«та копію сертифікату аудитора або подали їх з порушенням термінів» замінити на  «або подали її з порушенням термінів» та вилучити слово «сертифікованими»;

         У пункті 3.9. розділу 3 «Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на виборні посади АПУ» слова:

«та копію сертифікату аудитора або подали їх з порушенням термінів» замінити на  «або подали її з порушенням термінів» та вилучити слово «сертифікованими»;

Пункт 9.8.5 розділу «Порядок розгляду питань та прийняття рішень на з’їзді» Порядку викласти в новій редакції:

«9.8.5. Кожен делегат, отримавши бюлетені для голосування, проставляє у бюлетені для голосування за членів Ради АПУ відмітки в рядках із прізвищами кандидатів. За Виконавчого директора та за Голову Комітету з контролю якості аудиторських послуг проставляє одну відмітку («+»; «х»; «v») у рядку з обраним прізвищем на відповідну посаду та опускає бюлетені до відповідної скриньки».

Пункт 9.8.10 розділу «Порядок розгляду питань та прийняття рішень на з’їзді» Порядку викласти в нові редакції, а саме:

«9.8.10. Бюлетень, який містить перекреслення, малюнки, написи визнається недійсним та його результати не враховуються під час загального підрахунку голосів».

  1. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

 

 

Голова з’їзду

        

Т.О. Каменська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.