• uk
  • en
Архів старого сайту

Консультації та корисна інформація

0

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ – РОЗГЛЯД АУДИТОРОМ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СИНЕРГІЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (МСА 230)

КОРИДОРИ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ З ОГЛЯДУ НА АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК. Частина 1 (МСА 540)

КОРИДОРИ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ З ОГЛЯДУ НА АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК. Частина 2 (МСА 540)

ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТУ ДІЙ АУДИТОРА ДО ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ (МСА 300, 315)

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ В УМОВАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ У СТАНІ ПЕРМАНЕНТНОГО ПОШУКУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОВНІШНІХ ПЕРЕВІРОК ПОЛІТИК ТА ПРОЦЕДУР (МСА 700)

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРОВАНОГО ВПЛИВУ НА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ДІЙ У ВІДПОВІДЬ НА РИЗИКИ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПОЛІТИК ТА ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ (МСА 330)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ (МСА 240)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ЩОДО ВПЛИВУ  ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНСТЬ ТА АУДИТОРСЬКІ ЗВІТИ

Інформаційний лист Ради Аудиторської Палати України щодо впливу військової агресії російської федерації на окремі аспекти діяльності суб’єктів аудиторської діяльності

Аналіз порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг за 2021 рік

Аналіз порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг за 2020 рік

Інформаційний лист щодо оскарження попередніх результатів перевірки з контролю якості аудиторських послуг

Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» (24.03.2020)

Аналіз типових помилок, які були виявлені під час зовнішніх перевірок системи контролю якості, проведених відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2014 № 302/9 (зі змінами) до набрання чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Алгоритм побудови системи контролю якості для новоствореного суб’єкта аудиторської діяльності

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ПЕРЕВІРОК З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК ТА ДЕТАЛІЗАЦІЯ ІДЕНТИФІКОВАНИХ ТИПОВИХ НЕДОЛІКІВ

Share.

About Author

Comments are closed.