• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформація для членів Аудиторської палати України, які не сплатили членські внески за 2019 р.

0

Секретаріат Аудиторської палати України інформує, що згідно з вимогами Положення про членські внески до Аудиторської палати України, затвердженого  рішенням №1/9 чергового з’їзду аудиторів України, «кожен член АПУ зобов’язаний щорічно до 1 липня поточного року сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його повної суми на поточний рахунок АПУ».

Відповідно до частини 11 статті 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» «У разі якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності систематично не сплачує «…» внески або платежі, рішення про сплату яких прийнято з’їздом аудиторів України відповідно до статті 48 цього Закону, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за поданням Інспекції або Аудиторської палати України застосовує щодо аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності стягнення, передбачене частиною шостою статті 42 цього Закону».

З інформацією щодо порядку сплати членських внесків можна ознайомитися на вебсайті АПУ за таким посиланням:

https://www.apu.com.ua/2019/05/29/членські-внески/

Додатково повідомляємо, що з інформацією щодо стану сплати членських внесків до АПУ станом на 31.10.2019 р. можливо ознайомитися на вебсайті АПУ за таким посиланням:

https://www.apu.com.ua/2019/05/29/інформація-про сплату-внесків/

Контактна інформація для довідок:

Е-mail: info@apu.com.ua; телефон: 279-59-78, 279-59-80, 279-59-82, 279-59-83.

Секретаріат Аудиторської палати України

Share.

About Author

Comments are closed.