• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційне повідомлення про порядок подання Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) за 2019 рік

0

Аудиторська палата України (далі – АПУ) інформує суб’єктів аудиторської діяльності про наступний порядок складання та подання Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) (далі – Звіт) за 2019 рік.

На виконання  вимог частини четвертої статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII ( далі – Закон про аудит) АПУ щорічно отримує від суб’єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги, здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб’єктів та стан аудиторської діяльності в Україні.

Рішенням Ради АПУ від 28.08.2019 р. № 19/1 за погодженням Державною службою статистики України  та ДУ «ОСНАД» затверджено нову форму звіту та інструкцію про його складання:

  • Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги форма №1 – аудит (річна) переглянути завантажити
  • Інструкція про складання та подання звітності за формою №1 – аудит (річна) “Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги” переглянути завантажити

Відповідно до Інструкції про складання та подання звітності за формою №1–аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» (далі – Інструкція) суб’єкти аудиторської діяльності подають Звіт не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

 Суб’єкти аудиторської діяльності складають та подають до АПУ Звіт безоплатно.

Звіт заповнюється державною мовою та подається до АПУ за вибором суб’єкта аудиторської діяльності в один із таких способів:

1) особисто або через уповноважену особу;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» (на стадії розробки до 23.01.2020 р.).

У разі подання суб’єктами аудиторської діяльності Звіту 1 та 2 способами, Звіт формується в електронному форматі Excel та надсилається на електронну адресу zvit1@apu.com.ua із обов’язковим підтвердженням на паперовому носії.

У разі подання суб’єктами аудиторської діяльності Звіту 3 способом, а саме: за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі, суб’єкти аудиторської діяльності мають змогу завантажити програму «Арт-звіт Pro» за таким посиланням: https://art-zvit.com.ua/art-zvit-plus-demo/ .

 

До уваги аудиторів Інформаційне повідомлення про порядок подання звітності за 2019 рік.

Share.

About Author

Comments are closed.