• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 16 січня 2020 року

0

16 січня 2020 року відбулось позачергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому взяли участь 8 членів Ради Аудиторської палати України, делеговані до складу Ради Аудиторської палати України рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Барановська О.М.,  Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Нефьодова Д.Ю., Романюк М. В., Сушко Д.С., Шульман М.К.   Також участь у засіданні взяла Голова Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Гапоненко Л.В.

   У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті питання про поточний стан виконання доручень Ради Аудиторської палати України, наданих на попередніх засіданнях, прийняті відповідні рішення та доручення.

  Так, на засіданні Ради Аудиторської палати України був погоджений  інформаційний лист щодо норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

  Із зазначеним інформаційним листом можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2020/01/17/інформаційний-лист-щодо-закону-украї/.

За результатами розгляду на засіданні Ради Аудиторської палати України дисциплінарної справи відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», членами Ради Аудиторської палати України було прийнято рішення про притягнення суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку.

  Із зазначеним рішенням Ради Аудиторської палати України можна  ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

 За результатами розгляду звернення Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» щодо перегляду рішень, Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення про порушення дисциплінарних справ стосовно суб’єктів аудиторської діяльності. Дисциплінарна справа була також порушена за поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг про застосування стягнення внаслідок ухилення суб’єкта аудиторської діяльності від проведення  перевірки з контролю якості.

  У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України було затверджено Програму роботи Аудиторської палати України на 2020 рік, а також розглянуті та погоджені пропозиції до проєкту Кошторису Аудиторської палати України на 2020 рік.

  На виконання вимог Статуту Аудиторської палати України, затвердженого  рішенням з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/11, щодо здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Аудиторської палати України та перевірки використання коштів відповідно до кошторису Аудиторської палати України, Радою Аудиторської палати України прийнято рішення про проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України за 2019 рік та надання впевненості щодо виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік.

  На засіданні Радою Аудиторської палати України був визначений склад Організаційного комітету з підготовки проведення чергового з’їзду аудиторів України у 2020 році, а саме: Каменська Т.О. (Голова АПУ), члени Ради АПУ Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С. та Куреза Т.В. (Виконавчий директор АПУ), з метою організаційного забезпечення проведення з’їзду аудиторів.

  Членами Ради Аудиторської палати України було погоджено проєкт листа до  Міністерства фінансів України із пропозиціями Аудиторської палати України щодо приведення норм постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020» від 11.07.2018 № 554 у відповідність до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII.

  Також, Радою Аудиторської палати України було погоджено проєкт відповіді на звернення Міністерства фінансів України, в якій надані зауваження та пропозиції Аудиторської палати України до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії між Міністерством фінансів України, Державною аудиторською службою України та Аудиторською палатою України в рамках формування системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020».

  Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

 

Секретаріат Аудиторської палати України

17 січня 2020 року

 

Share.

About Author

Comments are closed.