• uk
  • en
Архів старого сайту

Оголошення про проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України

0

Аудиторська палата України оголошує про проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України (рішення Ради Аудиторської палати України від 16.01.2020 № 28/3).

Конкурс проводиться відповідно до вимог  Порядку проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України від 31.01.2019р. № 7/4 (далі – Порядок).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах фахівців, що проводитимуть аудит фінансової звітності Аудиторської палати України за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 та надаватимуть послуги з надання впевненості щодо виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік згідно з Міжнародним стандартом завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

У конкурсному відборі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також не пов’язані відносинами власності та контролю з членами Ради Аудиторської палати України та працівниками Аудиторської палати України або їх близькими родичами.

Відбір конкурсних пропозицій здійснюється за процедурою передбаченою Порядком. 

Звертаємо Вашу увагу, що до конкурсного відбору не допускаються претенденти, які:

  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
  • суб’єкти аудиторської діяльності, засновниками та працівниками яких є члени Ради Аудиторської палати України, посадові особи Аудиторської палати України або їх близькі родичі;
  • є стороною в судових справах проти або за участі Аудиторської палати України та до яких були застосовані дисциплінарні стягнення. 

Для участі у конкурсному відборі претенденти подають до Секретаріату Аудиторської палати України такі документи:

  • заяву на участь у конкурсному відборі суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України;
  • конкурсну пропозицію щодо строку виконання та вартості послуг;
  • копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента;
  • довідку у довільній формі з переліком працівників – аудиторів, яких планується залучити до проведення аудиту;
  • інформацію (в довільній формі) щодо відповідності вимогам, вказаним у пунктах три та тринадцять Порядку, та інформацію щодо конкурентних переваг, вказаних у пункті дванадцять Порядку.

Всі документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошиті та пронумеровані. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії та засвідчена печаткою (за наявності).

Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності».

Звертаємо вашу увагу, що кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий термін для подачі заяв на участь у конкурсному відборі та конкурсних пропозицій – 12.02.2020. Документи, що надійшли після встановленого терміну або подані не в повному обсязі чи з порушенням встановлених умов будуть відхилені Конкурсною комісією.

Документи подаються до Секретаріату Аудиторської палати України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Стрітенська, 10, оф. 434.

 

Строк розгляду конкурсних пропозицій з 13.02.2020 по 24.02.2020.

Конкурсний відбір проводиться за місцезнаходженням Аудиторської палати України.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

Контактна інформація для довідок:

Е-mail: info@apu.com.ua; телефон: 279-59-78, 279-59-80, 279-59-82, 279-59-83.

 

Секретаріат Аудиторської палати України

Share.

About Author

Comments are closed.