• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 30 січня 2020 року

0

   30 січня 2020 року відбулось чергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому взяли участь 9 членів Ради Аудиторської палати України, делеговані до складу Ради Аудиторської палати України рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Бондар В.П.,  Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М. В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.  Також участь у засіданні взяв член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Канцуров О.О.

    У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті питання про поточний стан виконання доручень Ради Аудиторської палати України, наданих на попередніх засіданнях, прийняті відповідні рішення та доручення.

  Зокрема, погоджено лист до Міністерства фінансів України щодо включення представників Аудиторської палати України до робочої групи (у разі її створення), з метою приведення підзаконних нормативних актів Міністерства фінансів України у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №361-ІХ, а також щодо участі представників Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України у запланованих заходах Аудиторської палати України з метою підвищення рівня правової поінформованості аудиторської спільноти.

   Також, погоджено лист до Державної служби фінансового моніторингу України щодо можливості організації передбаченого Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ навчання у містах, в яких зареєстровано найбільшу кількість аудиторів, а саме: Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Дніпро.

   На засіданні була створена робоча група по узагальненню питань що потребують змін у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII, до складу якої увійшли всі члени Ради Аудиторської палати України та Виконавчий директор. Також, запропоновано взяти участь у наданні пропозицій щодо внесення змін всім членам Аудиторської палати України.

   Із оголошенням про надання пропозицій щодо змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» можна  ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Прес-центр» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2020/01/31/пропозиція-прийняти-участь-у-підгото/.

   З метою забезпечення виконання вимог статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», членами Ради Аудиторської палати України було прийняте рішення про скликання чергового з’їзду аудиторів України, яким датою проведення з’їзду аудиторів визначено 12 червня 2020 року та погоджено проєкт порядку денного та інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів України.

   Також, рішеннями Ради Аудиторської палати України було затверджено Порядок подання суб’єктами аудиторської діяльності до Аудиторської палати України звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги», внесення змін до Порядку делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України, внесення змін до Положення про інформаційну політику Аудиторської палати України, внесення змін до Положення про розгляд звернень, що надходять до Аудиторської палати України.

   За результатами розгляду на засіданні Ради Аудиторської палати України дисциплінарної справи відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», членами Ради Аудиторської палати України було прийнято рішення про притягнення суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку.

   По проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості, затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності із обов’язковими до виконання рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків системи контролю якості.

   Із зазначеним рішенням Ради Аудиторської палати України можна  ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

         За результатами перевірок відомостей, зазначених у скаргах, що надійшли до Аудиторської палати України від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення про порушення дисциплінарних справ стосовно аудиторів. Дисциплінарна справа була також порушена за поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг про застосування стягнення внаслідок ідентифікації під час проведення планової  перевірки контролю якості ознак вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку.

  На засіданні Ради Аудиторської палати України членами Ради Аудиторської палати України був затверджений звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік.

   Крім того, на черговому засіданні Ради Аудиторської палати України були розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджені відповіді на них, зокрема погоджено відповідь на лист Міністерства фінансів України щодо участі у робочій зустрічі національних органів за програмою прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020», яка запланована на 19 лютого 2020 року, у якій визначено представника (за згодою).

   Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

 

Секретаріат Аудиторської палати України

31 січня 2020 року

Share.

About Author

Comments are closed.