• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 26 та 27 лютого 2020 року

0

26 та 27 лютого 2020 року відбулось чергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому взяли участь 7 членів Ради Аудиторської палати України, делеговані до складу Ради Аудиторської палати України рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Бондар В.П.,  Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Редько К.О., Романюк М. В., Сушко Д.С.  Також участь у засіданні взяла член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Левченко В.П.

  У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті питання про поточний стан виконання доручень Ради Аудиторської палати України, наданих на попередніх засіданнях, прийняті відповідні рішення та доручення.

  Радою Аудиторської палати України прийняте рішення про делегування представників Аудиторської палати України для участі у робочій зустрічі із представниками Міністерства фінансів України щодо обговорення питання приведення Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ.

  За результатами розгляду дисциплінарних справ, відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», членами Ради Аудиторської палати України були прийняті рішення про притягнення суб’єктів аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійних проступків.

  По проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості, затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності із обов’язковими до виконання рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків системи контролю якості.

  Із зазначеним рішенням Ради Аудиторської палати України можна  ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

  За результатами перевірок відомостей, зазначених у скаргах, що надійшли до Аудиторської палати України від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення про порушення дисциплінарних справ стосовно суб’єктів аудиторської діяльності, а також про відмову в порушенні дисциплінарної справи. Дисциплінарні справи були також порушені за поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг про застосування стягнення внаслідок ідентифікації під час проведення планової  перевірки контролю якості ознак вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку.

  Також, членами Ради Аудиторської палати України було прийнято рішення про внесення змін до плану-графіку проведення перевірок з контрою якості на 2020 рік, який буде оприлюднений на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після погодження Державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю».

  З метою методичної допомоги при складанні звітності, Радою Аудиторської палати України було схвалено повідомлення щодо окремих питань, які виникають у суб’єктів аудиторської діяльності при заповненні Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги за 2019 рік (Форма №1-аудит (річна)).

  Із зазначеним повідомленням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Подання звіту про надані послуги за 2019» за таким посиланням:  https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/Питання-САД-по-звітності-за-2019-р..pdf.

  На засіданні Ради Аудиторської палати України було затверджено Кошторис Аудиторської палати України на 2020 рік (в частині фінансування власних повноважень), Кошторис Аудиторської палати України на 2020 рік (в частині фінансування делегованих повноважень) було затверджено рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 31.01.2020.

 Кошторис Аудиторської палати України на 2020 рік розміщено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/koshti/.

  У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких прийняті відповідні рішення та доручення, а також розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджено відповіді на них.

  Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

Секретаріат Аудиторської палати України

28 лютого 2020 року

Share.

About Author

Comments are closed.