• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформація щодо проведеного засідання Ради Аудиторської палати України шляхом письмового опитування 8 травня 2020 року

0

Шановні аудитори!

   8 травня 2020 року відбулось засідання Ради Аудиторської палати України у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом письмового опитування.  Прийняттю  Радою Аудиторської палати України рішень з питань порядку денного засідання шляхом письмового опитування передувало   обговорення проєктів рішень та доданих матеріалів шляхом проведення веб-конференції за участю членів Ради Аудиторської палати України, членів Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Виконавчого директора Аудиторської палати України.

   За результатом письмового опитування членами Ради Аудиторської палати України було прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 30.01.2020 № 29/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України», яким, зокрема, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дата проведення чергового з’їзду аудиторів України, проведення якого було заплановано на 12 червня 2020 року, перенесена на 25 вересня 2020 року із встановленням строку прийняття пропозицій від членів Аудиторської палати України до проєкту  порядку денного з’їзду аудиторів України до 26 серпня 2020 року.

   Із зазначеним рішенням та інформаційними матеріалами до чергового з’їзду аудиторів України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/09/18/uzau/.

   З метою підтримки суб’єктів аудиторської діяльності та мінімізації впливу негативних чинників на стабільність ринку аудиту в Україні в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Радою Аудиторської палати України було прийняте рішення «Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 25.04.2019 № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користі Аудиторської палати України», яким передбачено зменшення розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України у період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року з 0,8% до 0,2% від суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що не становлять суспільний інтерес, та можливість зарахування надмірно сплачених сум внесків у рахунок майбутніх платежів.

 Із інформаційним повідомленням про сплату суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України  внесків (у період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року) можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/11/13/vnesky/.

   Рішенням Ради Аудиторської палати України, відповідно до повноважень, визначених у Положенні про Раду Аудиторської палати України, був затверджений  Тимчасовий порядок прийняття рішень Радою Аудиторської палати України з окремих питань у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом письмового (електронного) опитування.

   Із зазначеним рішеннями Ради Аудиторської палати України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

  Відповідно до вимог Положення про Секретаріат Аудиторської палати України Виконавчим директором на засідання Ради Аудиторської палати України  був наданий Звіт про стан виконання Кошторису надходжень і витрат Аудиторської палати України за І квартал 2020 року.

  На засіданні членами Ради Аудиторської палати України була розглянута інформація про узагальнені результати проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності за 2019 рік та деталізація ідентифікованих типових недоліків, підготовлена  Комітетом з контролю якості аудиторських послуг на виконання вимог частини сімнадцятої статті 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.

   Членами Ради Аудиторської палати України за результатами письмового опитування 8 травня 2020 року був затверджений План-графік заходів Аудиторської палати України на травень-червень 2020 року, з яким можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2020/03/30/schedule/.

   За результатами обговорення та проведеним засіданням у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом письмового опитування Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення та відповідні доручення щодо вжиття дієвих заходів для підтримки суб’єктів аудиторської діяльності та створення сприятливих умов для їх діяльності у період відновлення економіки після карантину, у тому числі щодо перегляду Кошторису Аудиторської палати України на 2020 рік та щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг.

   Також, за результатами розгляду звернень, які надійшли до Аудиторської палати України, Радою Аудиторської палати України були погоджені відповіді, які направлені запитувачам.

   Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

 

 

Секретаріат Аудиторської палати України

12 травня 2020 року

Share.

Comments are closed.