• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційне повідомлення про сплату членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської палати України

0

Відповідно до вимог пункту третього частини четвертої статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків належить до виключної компетенції з’їзду аудиторів України.

Рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/9 затверджено Положення про членські внески до Аудиторської палати України (далі – Положення), абзацом першим пункту 2.1 якого визначено, що розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом аудиторів України на основі кошторису Аудиторської палати України на виконання власних повноважень на відповідний рік.

Пунктом 2.2 Положення встановлено, що кожен член Аудиторської палати України зобов’язаний щорічно до 1 липня поточного року сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його повної суми на поточний рахунок Аудиторської палати України. Розміри членських внесків на 2019 рік встановлено рішеннями з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/10.1 та від 18.05.2019 № 1/10.2 з врахуванням норм абзацу другого пункту 2.1 Положення.

Зважаючи на обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що введені Кабінетом Міністрів України, враховуючи рішення Ради Аудиторської палати України від 08.05.2020 № 37/1 «Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 30.01.2020  № 29/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України», дату проведення чергового з’їзду аудиторів України, проведення якого було заплановано на 12.06.2020, перенесено на 25.09.2020.

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-ІХ внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999№996-XIV (зі змінами), яким передбачено оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом не пізніше 31.12.2020.

Усвідомлюючи необхідність підтримки аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в умовах поширення на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Радою Аудиторської палати України узято до уваги пропозиції щодо зменшення розмірів членських внесків на 2020 рік членів Аудиторської палати України та здійснюється підготовка відповідних проєктів документів до з’їзду аудиторів України.

Зважаючи на вищенаведене, враховуючи положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020  № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», протокольних рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інших норм чинного законодавства, Аудиторська палата України інформує про відтермінування сплати членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської палати України та можливості їх сплати після прийняття відповідного рішення з’їздом аудиторів України щодо розмірів та строків сплати таких внесків.

Share.

Comments are closed.