• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформація щодо проведеного засідання Ради Аудиторської палати України шляхом письмового опитування 26 травня 2020 року

0

Шановні аудитори!

26 травня 2020 року відбулось засідання Ради Аудиторської палати України у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій шляхом письмового опитування.

Радою Аудиторської палати України було делеговано представників Аудиторської палати України для участі 27 травня 2020 року у робочій зустрічі, організованій Міністерством фінансів України, з метою обговорення  спірних питань проєкту Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.

За результатом письмового опитування членами Ради Аудиторської палати України було прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 25.04.2019 № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користі Аудиторської палати України», яким з метою надання суб’єктам аудиторської діяльності, в яких виникла перед Аудиторською палатою України  переплата, у зв’язку зі зменшенням на 2020 рік розміру внеску від суми винагороди за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, з 0,8% до 0,2%, передбачається скористатися правом повернення надмірно сплачених коштів, а не лише їх зарахування у рахунок майбутніх платежів.

Із інформаційним повідомленням про сплату суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України  внесків (у період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року) можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/11/13/vnesky/.

З метою підтримки суб’єктів аудиторської діяльності та аудиторів в умовах поширення на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рішенням Ради Аудиторської палати України схвалено інформаційне повідомлення про сплату членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської палати України, у якому інформується, що дату проведення чергового з’їзду аудиторів України перенесено на 25 вересня 2020 року, водночас про відтермінування сплати членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської палати України та можливості їх сплати після прийняття відповідного рішення з’їздом аудиторів України щодо розмірів та строків сплати таких внесків та про взяття до уваги пропозицій щодо зменшення розмірів членських внесків на 2020 рік.

Із інформаційним повідомленням про сплату членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської палати України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2020/05/28/ інформаційне-повідомлення-про-сплат/.

Радою Аудиторської палати України було взято до відома результати проведеного аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України за 2019 рік та звіт з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік.

На виконання частини сьомої статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Секретаріатом Аудиторської палати України оприлюднено фінансову звітність Аудиторської палати України за 2019 рік разом із звітом незалежного аудитора, з якою можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/finzvit, а також в якості інформаційних матеріалів до чергового з’їзду аудиторів України розміщено Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік разом із звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця та фінансову звітність Аудиторської палати України за 2019 рік разом із звітом незалежного аудитора, з якими можна ознайомитись за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/09/18/uzau/.

За результатом розгляду звернення, яке надійшло до Аудиторської палати України, Радою Аудиторської палати України був погоджений запит до Міністерства фінансів України щодо надання роз’яснень з питань  застосування положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Із рішеннями Ради Аудиторської палати України та витягом із результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України  можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

 

 

Секретаріат Аудиторської палати України

28 травня 2020 року

Share.

Comments are closed.