• uk
  • en
Архів старого сайту

Записи заходів АПУ

0

«Аналітичні процедури фінансового моніторингу суб’єктів аудиторської діяльності» 13.06.2021

Х Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції» (20.02.2022)

Веб-дискусія: «Превалювання сутності над формою, економічна доцільність та інші новації у податковому законодавстві 2021-2022» (23.02.2022)

Веб-дискусію: «Примітки до МСФЗ-звітності: вимоги та типові порушення» (15.02.2022)

Веб-дискусія: «Контрольовані іноземні компанії. Найближчі перспективи» (01.02.2022)

Міжнародна онлайн-конференція Професійна етика в аудиторській діяльності – як запорука забезпечення інтересів суспільства 17.12.2021

Круглий стіл «Трансфертне ціноутворення: вплив на фінансову звітність» (09.11.2021)

Круглий стіл «Внутрішній аудит та можливість використання його результатів під час аудиту фінансової звітності» (08.10.2022)

Круглий стіл «Нові вимоги до інформації, що стосується аудиту/огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу» (06.10.2022)

Черговий з’їзд аудиторів України (17.07.2021)

Міжнародний круглий стіл «Вимоги до бухгалтерів та аудиторів міжнародний аспект та національні особливості» в рамках IFRS Forum – 2021: «Фокус на якісні послуги та соціальну відповідальність» (13.07.2021)

Веб-дискусія «Механізм захисту прав та інтересів аудиторів в контексті судових справ» (22.06.2021)

Веб-дискусія «Аналітичні процедури по суті та тести заходів контролю» (12.05.2021)

Круглий стіл «Ризики в аудиті» (22.04.2021)

Круглий стіл «Аудиторський звіт: вимоги Міжнародних стандартів аудиту та регуляторів» (06.04.2021)

Веб-дискусія «Складання та подання фінансової звітності у форматі iXBRL» (30.03.2021)

Веб-дискусія «Особливості аудиту грантовихпроєктів» (10.03.2021)

Веб-дискусія «Прийняття нових клієнтів з обов’язкового аудиту, зокрема, за результатами конкурсів (тендерів) з відбору аудитора, та узгодження умов таких завдань з аудиту»

Веб-дискусія «Податок на прибуток та податкові різниці 2020: погляд аудитора»

Веб-дискусія «Нові правила атестації аудиторів та безперервного професійного навчання аудиторів»

Веб-дискусія “Консолідація фінансової звітності”

Веб-дискусія “10 актуальних питань МСФЗ”

Веб-дискусія «Вибіркові методи в аудиті»

Веб дискусія «Нова концептуальна основа фінансової звітності»

Вебінар «МССП 4400. Практичне застосування»

Вебінар “Суттєвість в аудиті”

Вебінар «Додатковий звіт аудиторському комітету»

Веб-дискусія по питанням особливостей розкриття інформації в фінансовій звітності за 2019 рік

Вебінар «Аудиторський звіт за МСА 2016-2017»

Веб-дискусія «Типові помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ»

Вебінар «Перші результати контролю якості аудиторських фірм»

_______________________________________________________________________________________________________________

Зустріч-дискусія з членами АПУ (04.02.2020)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (13.12.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (03.12.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (11.11.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (07.11.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (15.10.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (01.10.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (17.09.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (10.09.2019)

Зустріч-дискусія з членами АПУ (05.09.2019)

 

 

Share.

Comments are closed.