• uk
  • en
Архів старого сайту

ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 17 липня 2020 року

0

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 17 липня 2020 року

17 липня 2020 року відбулось позачергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому безпосередньо взяли участь 7 членів Ради Аудиторської палати України, делеговані до складу Ради Аудиторської палати України рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ),   Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М. В., Сушко Д.С. та в режимі відео зв’язку «on-line»: Барановська О.М. та Шульман М.К. Також участь у засіданні взяв член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Канцуров О.О.

Упродовж засідання членами Ради Аудиторської палати України обговорювались питання порядку денного та приймались рішення.

За результатами розгляду питання по проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості, затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності.

Із зазначеними рішеннями Ради Аудиторської палати України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

За поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України було прийнято рішення про внесення змін до плану-графіку проведення перевірок з контрою якості на 2020 рік, який буде оприлюднений на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після погодження Державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю».

На засіданні Ради Аудиторської палати України було заслухано звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за І півріччя 2020 року, який  прийнято членами Ради Аудиторської палати України до відома.

Відповідно до вимог  Положення про членські внески до Аудиторської палати України, затвердженого рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 №1/9, членами Ради Аудиторської палати України була заслухана інформація про поточний стан сплати членських внесків та прийнята до відома.

Також, на засіданні Ради Аудиторської палати України були заслухані, підготовлені Секретаріатом Аудиторської палати України, результати аналізу даних Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на предмет неузгодженості інформації, оприлюдненої в Реєстрі аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності та вирішено передати зазначену інформацію до Комітету з контролю якості аудиторських послуг.

З метою сприяння високій якості надання аудиторських послуг аудиторами та аудиторськими компаніями і забезпечення доступу аудиторів України до сучасних джерел інформації, членами Ради Аудиторської палати України було прийнято рішення звернутись до Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) за отриманням дозволу на переклад та розміщення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України додаткового інформаційного матеріалу для аудиторів стосовно питань аудиту облікових оцінок в умовах COVID-19, який розміщено на сайті Міжнародної федерації бухгалтерів.

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких прийняті відповідні рішення та доручення, а також розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджено відповіді на них.

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

Секретаріат Аудиторської палати України

17 липня 2020 року

Share.

Comments are closed.