• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційне повідомлення щодо внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у разі залучення аудиторів на умовах договорів цивільно-правового характеру

0

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у разі залучення аудиторів на умовах договорів цивільно-правового характеру

 

З метою уникнення помилок, які можуть допускатися аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності, при внесенні змін даних у відомостях, які оприлюднені про них у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр), Секретаріат Аудиторської палати України звертає увагу на наступне.

Згідно з вимогами частини другої статті 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (зі змінами) «Аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності протягом 30 календарних днів з того дня, коли відбулись зміни у відомостях, які оприлюднені в Реєстрі або повинні бути до нього внесені згідно з вимогами цього Закону, зобов’язаний надіслати відповідні відомості (зміни) до Аудиторської палати України для їх оприлюднення».

Так, у разі залучення суб’єктами аудиторської діяльності  аудиторів на умовах договорів цивільно-правового характеру, аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані відобразити інформацію про таке залучення шляхом внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Суб’єктам аудиторської діяльності  у реєстраційній формі відомостей про юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – у розділах «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», у графі «Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності», починаючи з рядка 97 реєстраційної форми, необхідно зазначати інформацію про аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності (в т.ч., суб’єкти аудиторської діяльності зазначають інформацію про аудиторів, яких залучають до виконання завдань з аудиту на підставі договорів цивільно-правового характеру).

Аудиторам у реєстраційній формі відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Розділ «Аудитори» – у графі «Найменування», починаючи з рядка 25 реєстраційної форми, необхідно зазначати інформацію про суб’єкти аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо (в т.ч., суб’єкти аудиторської діяльності, які залучають аудитора до виконання завдань з аудиту на підставі договорів цивільно-правового характеру).

Реєстраційні форми розміщені на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Про Реєстр» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/реєстраційні-форми/.

.

Секретаріат АПУ

Share.

Comments are closed.