• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 10 вересня 2020 року

0

10 вересня 2020 року відбулось позачергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому безпосередньо взяли участь 8 членів Ради Аудиторської палати України, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Барановська О.М., Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Редько К.О., Романюк М. В., Шульман М.К. Також участь у засіданні Ради Аудиторської палати України взяла член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Левченко В.П.

Упродовж засідання членами Ради Аудиторської палати України обговорювались питання порядку денного та приймались рішення.

Так, за результатами розгляду питання по проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості та  затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності.

За результатами розгляду дисциплінарних справ, відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» членами Ради Аудиторської палати України були прийняті рішення про притягнення суб’єктів аудиторської діяльності та аудиторів до професійної відповідальності за вчинення професійних проступків.

Із зазначеними рішеннями Ради Аудиторської палати України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких прийняті відповідні рішення та доручення.

Зокрема, членами Ради Аудиторської палати України був затверджений план-графік заходів Аудиторської палати України на вересень-грудень 2020 року, а також погоджено звернення Аудиторської палати України до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо публікування на офіційному вебсайті комісії щорічного переліку підприємств-емітентів, цінні папери яких принаймні один день протягом звітного року перебували у біржових списків.

Також, на засіданні Ради Аудиторської палати України були розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджені відповіді на них.

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

Секретаріат Аудиторської палати України

11 вересня 2020 року

Share.

Comments are closed.