• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 26 листопада 2020 року

0

26 листопада 2020 року відбулось чергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому безпосередньо взяли участь члени Ради Аудиторської палати України Каменська Т. О. (Голова АПУ), Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С. Також участь у засіданні Ради Аудиторської палати України взяв член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Канцуров О.О.

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті питання про поточний стан виконання доручень Ради Аудиторської палати України, наданих на попередніх засіданнях, обговорювались питання порядку денного та приймались рішення.

Так, з метою підтримки суб’єктів аудиторської діяльності в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Радою Аудиторської палати України було прийняте рішення «Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 25.04.2019 № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України», яким продовжено до 31 грудня 2021 року строк, на який рішенням Ради Аудиторської палати України від 08.05.2020 № 37/2 було зменшено розмір внеску з 0,8% до 0,2% від суми винагороди за договором надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що не становлять суспільний інтерес.

За результатами розгляду дисциплінарних справ відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», членами Ради Аудиторської палати України були прийняті рішення про притягнення суб’єктів аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійних проступків.

За результатами розгляду питання по проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості та затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, а також заслухана інформація Комітету з контролю якості аудиторських послуг щодо відстеження виконання суб’єктами аудиторської діяльності обов’язкових до виконання рекомендацій.

Із зазначеними рішеннями Ради Аудиторської палати України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

Також, за результатами перевірок відомостей, зазначених у скаргах, що надійшли до Аудиторської палати України та за поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг про застосування стягнення внаслідок невиконання рекомендацій за результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення про порушення дисциплінарних справ стосовно суб’єктів аудиторської діяльності, розгляд яких призначено на 17 грудня 2020 року.

На засіданні членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджені відповіді на них.

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких прийняті відповідні рішення та доручення.

Зокрема, Радою Аудиторської палати України було надане доручення Секретаріату Аудиторської палати України вилучити з офіційного вебсайта Аудиторської палати України Інформаційне повідомлення про сплату членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської палати України, схвалене рішенням Ради Аудиторської палати України від 26.05.2020 № 38/2, як таке, що втратило актуальність, у зв’язку із об’єктивною неможливістю проведення чергового з’їзду аудиторів України в 2020 році через встановлення на території України карантину до 31.12.2020, а також підготувати та оприлюднити інформаційне повідомлення про сплату членських внесків на 2020 рік з урахуванням вимог Положення про членські внески.

Зазначене інформаційне повідомлення розміщено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Внески» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2019/05/29/членські-внески/.

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

Секретаріат Аудиторської палати України

27 листопада 2020 року

Share.

Comments are closed.