• uk
  • en
Архів старого сайту

Інформаційне повідомлення про порядок подання Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) за 2020 рік

0

Секретаріат Аудиторської палати України інформує суб’єктів аудиторської діяльності про подання Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) (далі – Звіт) за 2020 рік.

На виконання вимог частини четвертої статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Аудиторська палата України (далі – АПУ) щорічно отримує від суб’єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги, здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб’єктів та стан аудиторської діяльності в Україні.

Рекомендуємо суб’єктам аудиторської діяльності при складанні звітності використовувати форму звіту, яка автоматично дозволяє виявляти розбіжності при заповненні звіту. Зазначена форма звіту розміщену на вебсайті АПУ за таким посиланням:

https://www.apu.com.ua/2019/11/05/подання-звіту-про-надані-послуги-за-2019/

Відповідно до Інструкції про складання та подання звітності за формою №1–аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» суб’єкти аудиторської діяльності подають Звіт не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

         Суб’єкти аудиторської діяльності складають та подають до АПУ Звіт безоплатно.

Звіт заповнюється державною мовою та подається до АПУ за вибором суб’єкта аудиторської діяльності в один із таких способів:

1) особисто або через уповноважену особу;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис.

У разі подання суб’єктами аудиторської діяльності Звіту 1 та 2 способами, Звіт формується в електронному форматі Excel та надсилається на електронну адресу zvit1@apu.com.ua із обов’язковим підтвердженням на паперовому носії.

У разі подання суб’єктами аудиторської діяльності Звіту 3 способом, а саме: за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі, суб’єкти аудиторської діяльності мають змогу завантажити програму «Арт-звіт Pro» за таким посиланням: https://art-zvit.com.ua/art-zvit-plus-demo/.

Дякуємо за розуміння та сподіваємося на своєчасне подання Звіту.

Секретаріат АПУ

Share.

About Author

Comments are closed.