• uk
  • en
Архів старого сайту

З’їзд аудиторів України

0
З’їзд аудиторів України є вищим органом управління Аудиторської палати України.
Делегатами з’їзду аудиторів України є аудитори, зареєстровані в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України – переглянути

Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України (зі змінами) переглянути 

ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (2022 р.)

Інформаційне повідомлення щодо проведення чергового з’їзду аудиторів України у 2022 році переглянути

Рішення Ради АПУ «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 27.01.2022 № 79/1 (зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської палати України від 28.04.2022 № 85/1)  переглянути / завантажити 

Проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів переглянути / завантажити

Проєкт Регламенту проведення з’їзду аудиторів України переглянути / завантажити

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів 

(відповідно до питань проєкту порядку денного):

5.  Звіт Ради Аудиторської палати України за 2021 рік переглянути

6. Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за 2021 рік

7. Про обрання Виконавчого директора

8. Про визначення розміру членських внесків на 2022 рік

ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (17.07.2021)

Рішення Ради АПУ «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 21.01.2021 № 52/1 (зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської палати України від 27.04.2021 № 56/1 та від 16.06.2021 № 59/1) переглянути / завантажити

Проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів переглянути / завантажити

Проєкт Регламенту проведення з’їзду аудиторів України переглянути завантажити

Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України переглянути  / завантажити

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів (відповідно до питань проекту порядку денного):

5.  Звіт Ради Аудиторської палати України за 2019 рік та за 2020 рік

Звіт Ради Аудиторської палати України за 2020 рік переглянути

Звіт Ради Аудиторської палати України за 2019 рік переглянути

6. Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік та кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України на виконанння делегованих та власних повноважень

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України разом зі звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік (презентація)

Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва за НП(С)БО за рік, що закнчився 31 грудня 2019 року разом із звітом незалежного аудитора

Звіт про виконання Кошторису за 2020 рік Аудиторської палати України разом зі звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік (презентація)

Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва за НП(С)БО за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом із звітом незалежного аудитора

Звіт про виконання Кошторису за 2020 рік Аудиторської палати України на виконанння делегованих та власних повноважень

7. Про розгляд заяви Виконавчого директора щодо звільнення з займаної посади 

Заява на звільнення Виконавчого директора

8. Про обрання (призначення) Виконавчого директора

Реєстраційні форми кандидатів на посаду Виконавчого директора:

МЕЛЬНИК НІНА МИКОЛАЇВНА

ДОБРОВОЛЬСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

КУЗІНА РУСЛАНА ВІЛІЇВНА

ГАВРОНСЬКА ІЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА

9.  Про вступ Аудиторської палати України до Міжнародної федерації бухгалтерів (InternationalFederation of Accountants (IFAC)) переглянути / завантажити

10.  Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України переглянути / завантажити
11. Про внесення змін до 
Порядку скликання та проведення з'їзду аудиторів України переглянути / завантажити

12.  Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України переглянути завантажити

13. Про внесення змін до Положення про Секретаріат Аудиторської палати України переглянути / завантажити

14. Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України переглянути / завантажити

15.  Про визначення розміру членських внесків на 2021 рік членів Аудиторської палати України – аудиторів переглянути / завантажити

ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

Інформаційне повідомлення щодо проведення чергового з’їзду аудиторів України у 2020 році

Рішення Ради АПУ «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 30.01.2020 № 29/1 (зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської палати України від 16.04.2020 № 36/1, від 08.05.2020 № 37/1 та від 26.08.2020 №44/1) переглянути

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів (відповідно до питань проекту порядку денного):

Проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів переглянути

Проєкт Регламенту проведення з’їзду аудиторів України переглянути

5.  Звіт Ради Аудиторської палати України за 2019 рік

Звіт Ради Аудиторської палати України за 2019 рік переглянути

7. Про вступ Аудиторської палати України до Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of Accountants (IFAC))  переглянути / завантажити

8.  Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України переглянути / завантажити

9.  Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з'їзду аудиторів України переглянути / завантажити

10.  Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України переглянути завантажити

11. Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України переглянути / завантажити

12.    Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за 2019

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України на виконанння делегованих та власних повноважень

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України разом зі звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік (презентація)

Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва за НП(С)БО за рік, що закнчився 31 грудня 2019 року разом із звітом незалежного аудитора

13.  Про визначення розміру членських внесків на 2021 рік членів Аудиторської палати України – аудиторів  переглянути / завантажити

ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (18.05.2019 р.)

Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України (чинний станом на 18.05.2019 р.)  переглянути або завантажити

Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору на з’їзді аудиторів України (чинний станом на 18.05.2019 р.)  переглянути або завантажити

Рішення Ради АПУ «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 20.12.2018 р. № 6/1 (зі змінами рішення Ради Аудиторської палати України від 18.04.2019 №11) переглянути або завантажити

Графік заходів щодо обговорення проектів документів, які виносяться на черговий з’їзд аудиторів України 18.05.2019 р. переглянути / завантажити

 

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів (відповідно до питань проекту порядку денного):

Проект порядку денного чергового з'їзду аудиторів України переглянути / завантажити

6. Реєстраційні форми кандидатів на посаду Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг:

КУЗУБ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
ЦАРЕНКО ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

7.1. Проект протокольного рішення по питанню "Про Статут Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.2. Проект протокольного рішення по питанню "Про Стратегію розвитку Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.3. Проект протокольного рішення по питанню "Про внесення змін до Поряку скликання та проведення з'їзду аудиторів України"  переглянути / завантажити

7.4. Проект протокольного рішення по питанню "Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України"  переглянути / завантажити

7.5.  Проект протокольного рішення по питанню "Про Положення про членські внески до Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.6.  Проект протокольного рішення по питанню "Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг" переглянути / завантажити

7.7. Проект протокольного рішення по питанню "Про Науково-методичну раду Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

7.8. Проект протокольного рішення по питанню "Про створення комісій Аудиторської палати України   переглянути  / завантажити

7.9. Проект протокольного рішення по питанню "Про Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України" переглянути / завантажити

8. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р.   переглянути / завантажити

8. Звіт незалежного практикуючого фахівця стосовно перевірки Звіту про виконання кошторису Аудиторської палати України за період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р.  переглянути

9. Про визначення розміру членських внесків для аудиторів переглянути / завантажити

9. Про визначення розміру членських внесків для аудиторських фірм переглянути / завантажити

 

 

Установчий з’їзд аудиторів України 14.07.2018 р.

Порядок скликання установчого з’їзду аудиторів України – переглянути або завантажити

Реєстраційна форма – переглянути або завантажити

Проекти документів для обговорення, що виносяться на затвердження установчого з'їзду аудиторів – переглянути або завантажити

РЕЄСТРАЦІЙНІ ФОРМИ КАНДИДАТІВ (27.06.2018) – переглянути або завантажити

РІШЕННЯ УСТАНОВЧОГО З'ЇЗДУ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (14.07.2018 р.) – переглянути або завантажити

Share.

About Author

Comments are closed.