• uk
  • en
Архів старого сайту

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 25 лютого 2021 року

0

25 лютого 2021 року відбулось чергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому безпосередньо взяли участь 8 членів Ради Аудиторської палати України, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Барановська О.М., Іщенко Н.І.,  Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М. В., Сушко Д.С., Шульман М.К. Також участь у засіданні Ради Аудиторської палати України взяли члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Канцуров О.О. та в «online» режимі Левченко В.П.

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті питання про поточний стан виконання доручень Ради Аудиторської палати України, наданих на попередніх засіданнях, прийняті відповідні рішення та доручення.

Зокрема, членами Ради Аудиторської палати України був схвалений до публікації на сайті Аудиторської палати України підготовлений методичний матеріал «Узагальнена інформація для практикуючих аудиторів» за напрямом роботи «Ідентифіковані ризики суттєвого викривлення та процедури у відповідь на них».

 Із зазначеним матеріалом можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Вхід для членів АПУ».

За результатами розгляду питання по проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості та затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, а також заслухана інформація Голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг щодо відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності обов’язкових до виконання рекомендацій.

На засіданні членами Ради Аудиторської палати України, відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,  були розглянуті дисциплінарні справи та прийняті рішення про притягнення суб’єктів аудиторської діяльності та аудиторів до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку.

Із зазначеними рішеннями Ради Аудиторської палати України можна  ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

За поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України було прийнято рішення про внесення змін до Плану-графіку проведення перевірок з контрою якості на 2021 рік, який буде оприлюднений на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після його погодження Державною установою «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю».

За результатами розгляду подань Комітету з контролю якості аудиторських послуг про застосування стягнення внаслідок ідентифікації під час проведення планової перевірки контролю якості ознак вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку та за результатами перевірки достовірності відомостей, що оприлюднені у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення про порушення дисциплінарних справ щодо суб’єктів аудиторської діяльності та аудиторів.

На засіданні Ради Аудиторської палати України було затверджено Кошторис Аудиторської палати України на 2021 рік (в частині фінансування власних повноважень). Кошторис Аудиторської палати України на 2021 рік (в частині фінансування делегованих повноважень) було затверджено рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 5 лютого 2021 року.

Кошторис Аудиторської палати України на 2021 рік розміщено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/koshti/.

Також, Радою Аудиторської палати України був схвалений звіт Голови Аудиторської палати України та членів Ради Аудиторської палати України про виконання програми роботи Аудиторської палати України за 2020 рік, який доданий до інформаційних матеріалів, підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України.

Із звітом та інформаційними матеріалами до чергового з’їзду аудиторів України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/09/18/uzau/.

З метою виконання норм Статуту Аудиторської палати України, затвердженого  рішенням з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/11, щодо здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Аудиторської палати України та перевірки використання коштів відповідно до кошторису Аудиторської палати України, Радою Аудиторської палати України прийнято рішення про обрання переможця конкурсного відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Аудиторської палати України за 2020 рік та надання інших аудиторських послуг.

Упродовж засідання членами Ради Аудиторської палати України обговорювались інші питання порядку денного та приймались рішення.

Зокрема, Радою Аудиторської палати України було затверджено Положення про організацію проведення заходів Аудиторської палати України, а також  вирішено визначити короткостроковий захід Аудиторської палати України на тему: «Моніторинг оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності», проведення якого заплановано на 24 березня 2021 року, як безперервне професійне навчання аудиторів, відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400.

Також, членами Ради Аудиторської палати України був схвалений графік проведення онлайн-зустрічей з аудиторами регіонів України, із яким можна ознайомитись за посиланням: https://www.apu.com.ua/category/новини/події/.

Крім того, на черговому засіданні Ради Аудиторської палати України були розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджені відповіді на них.

Членами Ради Аудиторської палати України прийнятий до відома звіт про роботу Секретаріату Аудиторської палати України за 2020 рік, із яким можна ознайомитись на офіційному сайт АПУ за посиланням: https://www.apu.com.ua/zvit/.

Наприкінці засідання члени Ради Аудиторської палати України розглянули заяву Виконавчого директора Курези Т.В. щодо звільнення її із займаної посади. За результатом цього розгляду Радою Аудиторської палати України було прийнято рішення звільнити Курезу Т.В. з посади Виконавчого директора з 16 березня 2021 року за власним бажанням та, з метою забезпечення безперервної роботи Аудиторської палати України, призначити Добровольську Т.А. виконуючим обов’язки Виконавчого директора Аудиторської палати України з 17 березня 2021 року.

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

Секретаріат Аудиторської палати України

26 лютого 2021 року

Share.

About Author

Comments are closed.