• uk
  • en
Архів старого сайту

Презентаційні матеріали

0

Презентація Калабухової Світлани – «Аналітичні процедури фінансового моніторингу суб’єктів аудиторської діяльності» (13.06.2022)

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ » (20.05.2022)

Презентація Сурменко Артура – «Превалювання сутності над формою, економічна доцільність та інші новації у податковому законодавстві 2021-2022» (23.02.2022) 

Презентація Жукової Олени – «Контрольовані іноземні компанії. Найближчі перспективи» (01.02.2022) 

Презентація Дмитра Михайленка – «Антиофшорні обмеження: як не мати проблем платнику податків (01.02.2022»

Презентація Лариси Церетелі – «Аудитор очима замовника: очікування та реальність» (17.12.2021)

Презентація Джона Хупера – «Етика, аудит та вічне питання невиправданих очікувань» (17.12.2021)

Презентація Мервін Броуді – «Розвиток організаційних можливостей в екосистемі знань» (17.12.2021)

Презентація Сергія Поліщука – «Кодекс етики: законодавча необхідність чи власний вибір?» (17.12.2021)

Презентація Людмили Чижевської – «Кодекс етики професійного бухгалтера: порадник у практичному застосуванні» (17.12.2021)

Презентація Світлани Зубілевич – «Практичне впровадження етичних стандартів: досвід ФПБАУ-члена МФБ» (17.12.2021)

Презентація Нелі Проскуріної – «Фундаментальні етичні принципи  професії через призму Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (17.12.2021)

Презентація Тетяни Лебединець «Взаємодія внутрішнього і зовнішнього аудиту» (08.10.2021)

Презентація Тетяни Лебединець «Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту. Стандарт 1312 – Зовнішні оцінки» (08.10.2021)

Презентація Людмили Калінчук «Організація діяльності функції внутрішнього аудиту суб’єкта господарювання. Ризик- орієнтоване планування» (08.10.2021)

Презентція Павлової Н.Є. «Механізм захисту прав та інтересів аудиторів в контексті судових справ» (22.06.2021)

Презентація Бондаря В.П. «Аналітичні процедури по суті та тести заходів контролю» (12.05.2021)

Презентація Рубітель О.Ю. «Ризики суттєвого викривлення: коротко про головне» (22.04.2021)

Презентація Ірини Сіренко та Максима Прута «Аудиторський звіт: вимоги Міжнародних стандартів аудиту та регуляторів» (06.04.2021)

Презентація Романюка М.В. «Практичні аспекти дотримання норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» при підготовці аудиторського звіту» (06.04.2021)

Презентація Білика О.П. “Складання та подання фінансової звітності у форматі іXBRL” (30.03.2021)

Презентація Кондратьєва М.М. “Моніторинг як інструмент покращення якості та ефективності аудиту” (24.03.2021)

Презентація Лубенченко О.Е. “Заходи з підготовки до перевірки якості аудиту” (24.03.2021)

Презентація Корінька М.Д. “Зовнішній моніторинг якості аудиторських послуг” (24.03.2021)

Презентація Згурської С.Й. “Взаємозв’язок результатів останнього моніторингу САД та програми перевірки контролю якості” (24.03.2021)

Презентація Дячук О.О. «Особливості аудиту грантових проєктів» (10.03.2021)

Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту “Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку” (10.12.2020)

Презентація Петрик О.А. “Концептуальні засади обліку, аудиту та оподаткування: сучасні вектори для досягнення цілей сталого розвитку” (10.12.2020)

Презентація Федорук Ю. “Вибіркові методи в аудиті” (25.09.2020)

Презентація Богданової О. “Національні особливості дисконтування” (22.07.2020) + Інформаційне повідомлення щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань

Презентація Редька О. Ю. “Професійний скептицизм” (23.06.2020)

Презентація Рубітель О. Ю. «Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудиторських послуг» (частина 2) (16.06.2020)

Презентація Рубітель О. Ю. «Конститутивно-ключові підходи до побудови системи контролю якості аудиторських послуг» (частина 1) (16.06.2020)

Презентація Церетелі Л. Г. “МССП 4400. Практичне застосування” (02.06.2020)

Презентація Згурської С. Й. “Суттєвість в аудиті” (19.05.2020)

Презентація Романюка М.В. “Додатковий звіт Аудиторському комітету” (28.04.2020)

Презентація Каменської Т. О. “Аудиторський комітет” (28.04.2020)

Презентація Кузіної Р. В. “COVID – 19 VS Міжнародні стандарти фінансової звітності” (23.04.2020)

Презентація Проскуріної Н. М. “Криза коронавіруса: вплив на аудит фінансової звітності” (23.04.2020)

Презентація Проскуріної Н. М. “Суттєві аспекти звіту незалежного аудитора” (14.04.2020)

Презентація Каменської Т. О. “Фінансові інструменти” (07.04.2020)

Презентація Кузіної Р. В. «Типові помилки при складанні фінансової звітності за МСФЗ» (07.04.2020)

Презентація Романюка М. В. «Перші результати контролю якості аудиторських послуг» (31.03.2020)

Презентація Згурської С. Й. “Недоліки системи внутрішнього контролю якості САД, або чого не вистачає для її ефективності” (31.03.2020)

Презентація Романюка М. В. “Призначення аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності з врахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»” (17.12.2019)

Презентація Проскуріної Н. М. «Вимоги до аудиту фінансової звітності за МСА 2016-2017 р. Частина 2.» (13.12.2019)

Презентація Рогозного С. А. «Проблемні питання застосування МСФЗ 16 “Оренда”» (03.12.2019)

Презентація Романюка М. В. «Особливості прийняття і виконання завдання з надання впевненості в умовах дії Закону України №2258» (11.11.2019)

Презентація Проскуріної Н. М.«Проблемні питання МСА в контексті вимог до аудиту фінансової звітності» (25.10.2019)

Презентація Дмитренко І.М. «Створення аудиторського комітету та його взаємодія з незалежними аудиторами» (8.10.2019)

Презентація Рядської В.В. «Практичні питання ідентифікації завдань, які приймає аудитор» (01.10.2019)

Share.

About Author

Comments are closed.