• uk
  • en
Архів старого сайту

ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 12 квітня 2021 року

0

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ

РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ,

яке відбулось 12 квітня 2021 року

 

12 квітня 2021 року відбулось чергове засідання Ради Аудиторської палати України без зборів персонального складу у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій, у якому безпосередньо взяли участь всі члени Ради Аудиторської палати України, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Барановська О.М., Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М. В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г. та Шульман М.К. Також участь у засіданні Ради Аудиторської палати України взяли члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» Канцуров О.О. та Левченко В.П. 

Засідання Ради Аудиторської палати України було проведено із дотриманням норм Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 (зі змінами, внесеними рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/12), зокрема, порядок денний Ради АПУ був обмежений переліком питань, не пов’язаних з виконанням АПУ делегованих повноважень.

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України обговорювались питання порядку денного та приймались рішення.

Зокрема, на засіданні Ради Аудиторської палати України було прийняте рішення про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України на 2021 рік (в частині фінансування власних повноважень). 

Із зазначеними рішеннями Ради Аудиторської палати України можна  ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

Кошторис Аудиторської палати України на 2021 рік зі змінами розміщено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/koshti/.

На виконання вимог частини сімнадцятої статті 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» членами Ради Аудиторської палати України були заслухані, підготовлені Комітетом з контролю якості аудиторських послуг, узагальнені результати проведених перевірок контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності та прийнято відповідне рішення щодо оприлюднення аналізу порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг, з яким можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням:  https://www.apu.com.ua/2019/10/07/консультації-та-корисна-інформація/.

З метою запровадження та функціонування електронного кабінету для аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, за допомогою якого члени Аудиторської палати України зможуть скористуватися можливістю комунікації із Аудиторською палатою України через направлення документів із електронним цифровим підписом, Радою Аудиторської палати України затверджений Порядок функціонування Порталу «Е-кабінет», з яким можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням:  https://www.apu.com.ua/2018/12/22/акти-апу/.

На засіданні Ради Аудиторської палати України була заслухана та прийнята до відома інформація про результати проведеного аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України за 2020 рік та звіт з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік.

На виконання частини сьомої статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Секретаріатом Аудиторської палати України оприлюднено фінансову звітність Аудиторської палати України за 2020 рік разом із звітом незалежного аудитора, з якою можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/finzvit/, а також в якості інформаційних матеріалів до чергового з’їзду аудиторів України розміщено Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік разом із звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця та фінансову звітність Аудиторської палати України за 2020 рік разом із звітом незалежного аудитора, з якими можна ознайомитись за таким посиланням:  https://www.apu.com.ua/zau/

З метою забезпечення захисту професійних прав аудиторів України, Радою Аудиторської палати України був погоджений лист до Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики із зауваженнями щодо норм  законопроєкту «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж» (номер, дата реєстрації: 4684 від 01.02.2021), які не відповідають Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та суперечать сутності Міжнародних стандартів аудиту.

Також, за результатами проведення експертизи нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, а саме, проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», членами Ради Аудиторської палати України погоджено звернення до Комісії із зауваженнями та пропозиціями до цього проєкту.

Крім того, на черговому засіданні Ради Аудиторської палати України були розглянуті звернення, що надійшли до Аудиторської палати України та погоджені відповіді на них. 

На засіданні Ради Аудиторської палати України було прийняте рішення  визначити короткостроковий захід Аудиторської палати України на тему: «Аудиторський звіт: вимоги МСА та регуляторів», який було проведено  06.04.2021, як захід, що проведено відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400.

При розгляді інформації про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України, членами Ради Аудиторської палати України зазначену інформацію прийнято до відома. Інформація про сплату членських внесків до Аудиторської палати України викладена на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2019/05/29/інформація-про-сплату-внесків/.

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами). 

Секретаріат Аудиторської палати України 

13 квітня 2021 року

Share.

About Author

Comments are closed.