• uk
  • en
Архів старого сайту

ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 21 травня 2021 року

0

ПРЕС-ОГЛЯД

ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулось 21 травня 2021 року

21 травня 2021 року відбулось чергове засідання Ради Аудиторської палати України, у якому безпосередньо взяли участь 6 членів Ради Аудиторської палати України, а саме: Каменська Т. О. (Голова АПУ), Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Редько К.О., Романюк М. В. Також участь у засіданні Ради Аудиторської палати України взяв член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органусуспільного нагляду за аудиторською діяльністю Канцуров О.О.

Упродовж засідання членами Ради Аудиторської палати України обговорювались питання порядку денного та приймались рішення.

Так, за результатами розгляду питання по проведеним перевіркам з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України були прийняті відповідні рішення про проходження перевірки з контролю якості та затверджені звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, а також заслухана інформація Комітету з контролю якості аудиторських послуг щодо відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності обов’язкових до виконання рекомендацій.

Радою Аудиторської палати України, за результатами розгляду питання порядку денного «Про дисциплінарні справи»,  було прийнято рішення про зупинення з 23 березня 2021 року та поновлення з 21 травня 2021 року розгляду дисциплінарних справ, порушених щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 25 лютого 2021 року. Зазначене рішення Радою Аудиторської палати України було прийнято з метою забезпечення прав аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також дотримання засад змагальності при розгляді дисциплінарних справ та у зв’язку із встановленим на території м. Києва«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та застосуваннямдодаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що унеможливило у період дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів проведення засідань Ради Аудиторської палати України з особистою присутністю більш як половини її членів, та прийняття Радою Аудиторської палати України рішень, пов’язаних з виконанням Аудиторською палатою України делегованих повноважень.

Із зазначеними рішеннями Ради Аудиторської палати України можна ознайомитися на офіційному вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/.

За поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг, Радою Аудиторської палати України було прийнято рішення про внесення змін до Плану-графіка проведення перевірок з контрою якості на 2021 рік, який буде оприлюднений на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після його погодження Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

За результатами перевірок відомостей, зазначених у скаргах, що надійшли до Аудиторської палати України та за поданням Комітету з контролю якості аудиторських послуг про застосування стягнення внаслідок ідентифікації під час проведення планової перевірки контролю якості ознак вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку, Радою Аудиторської палати України були прийняті рішення про порушення дисциплінарних справ щодо суб’єктів аудиторської діяльності.

Також, на засіданні Ради Аудиторської палати України були розглянуті звернення суб’єктів аудиторської діяльності щодо оскарження попередніх результатів перевірки з контролю якості аудиторських послуг та прийняті відповідні рішення.

На виконання вимог Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року, Виконавчим директором на розгляд Ради Аудиторської палати України було надано звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за І квартал 2021 року, який було прийнято до відома членами Ради Аудиторської палати України.
У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких прийняті відповідні рішення. 

Зокрема, у зв’язку із запровадженням в Аудиторській палаті України електронного документообігу з використанням системи електронного документообігу АСКОД, а також Порталу «Е-кабінет», Радою Аудиторської палати України було затверджено Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві Аудиторської палати України.

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини протоколу засідання Ради Аудиторської палати України буде оприлюднено на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після оформлення протоколу засідання Ради Аудиторської палати України відповідно до вимог Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами).

Звертаємо увагу членів Аудиторської палати України, що проведення наступного чергового  засідання Ради  Аудиторської палати України заплановано на 16 червня 2021 року.

Секретаріат Аудиторської палати України

24 травня 2021 року

Share.

About Author

Comments are closed.