• uk
  • en
Архів старого сайту

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про сплату членських внесків на 2021 рік членами Аудиторської палати України

0

Відповідно до вимог пункту третього частини четвертої статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків належить до виключної компетенції з’їзду аудиторів України.

Рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/9 затверджено Положення про членські внески до Аудиторської палати України (далі – Положення), пунктом 2.1 якого визначено, що розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом аудиторів України на основі кошторису Аудиторської палати України на виконання власних повноважень на відповідний рік, а також, що у разі незатвердження з’їздом розміру членських внесків на поточний рік, у зв’язку з неможливістю скликання з’їзду до 30 червня поточного року, розмір внесків залишається на рівні внесків попереднього року.

Пунктом 2.2 Положення встановлено, що кожен член Аудиторської палати України зобов’язаний щорічно до 1 липня поточного року сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його повної суми на поточний рахунок Аудиторської палати України. 

Зважаючи на обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що введені Кабінетом Міністрів України, зокрема, щодо установлення на території України карантину до 30 червня 2021 року, враховуючи рішення Ради Аудиторської палати України від 27.04.2021 № 56/1 «Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 21.01.2021  № 52/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України», дату проведення чергового з’їзду аудиторів України, проведення якого було заплановано на 11.06.2021, перенесено на 17.07.2021.

До проєкту порядку денного чергового з’їзду аудиторів України включено питання «Про визначення розміру членських внесків», проєктами рішень до якого передбачено зменшення розмірів членських внесків для членів Аудиторської палати України.

Зважаючи на вищенаведене, Аудиторська палата України інформує про можливість сплати членських внесків на 2021 рік членами Аудиторської палати України після прийняття відповідного рішення з’їздом аудиторів України щодо розмірів таких внесків. 

Share.

About Author

Comments are closed.