• uk
  • en
Архів старого сайту

З’їзд аудиторів України (17.07.2021)

0

Упродовж роботи з’їзду делегатами прийнято ряд важливих рішень,  а саме: встановлено розміри членських внесків на 2021 рік, прийнято рішення про вступ АПУ до IFAC, внесені зміни до локальних актів АПУ, заслухано звіт Ради АПУ за 2019 та 2020 роки, схвалено звіти про виконання кошторисів АПУ за 2019 та 2020 роки, задоволено заяву Виконавчого директора Курези Т.В. про звільнення з займаної посади. На жаль, рішення про призначення Виконавчого директора не прийнято, оскільки жоден з кандидатів на посаду не набрав необхідної кількості голосів делегатів з’їзду.

З рішеннями з’їзду можна буде ознайомитись на офіційному сайті АПУ після оформлення протоколу з’їзду аудиторів.

Дякуємо аудиторам за їх життєву позицію і небайдужість до майбутнього професії.

Секретаріат АПУ

 

Рішення Ради АПУ «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 21.01.2021 № 52/1 (зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської палати України від 27.04.2021 № 56/1 та від 16.06.2021 № 59/1) переглянути / завантажити

Проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів переглянути / завантажити

Проєкт Регламенту проведення з’їзду аудиторів України переглянути завантажити

Порядок делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України переглянути  / завантажити

Інформаційні матеріали, підготовлені до чергового з’їзду аудиторів (відповідно до питань проекту порядку денного):

5.  Звіт Ради Аудиторської палати України за 2019 рік та за 2020 рік

Звіт Ради Аудиторської палати України за 2020 рік переглянути

Звіт Ради Аудиторської палати України за 2019 рік переглянути

6. Звіт про виконання кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік та кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України на виконанння делегованих та власних повноважень

Звіт про виконання Кошторису за 2019 рік Аудиторської палати України разом зі звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2019 рік (презентація)

Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва за НП(С)БО за рік, що закнчився 31 грудня 2019 року разом із звітом незалежного аудитора

Звіт про виконання Кошторису за 2020 рік Аудиторської палати України разом зі звітом з надання впевненості незалежного практикуючого фахівця

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік (презентація)

Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва за НП(С)БО за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом із звітом незалежного аудитора

Звіт про виконання Кошторису за 2020 рік Аудиторської палати України на виконанння делегованих та власних повноважень

7. Про розгляд заяви Виконавчого директора щодо звільнення з займаної посади 

Заява на звільнення Виконавчого директора

8. Про обрання (призначення) Виконавчого директора

Реєстраційні форми кандидатів на посаду Виконавчого директора:

МЕЛЬНИК НІНА МИКОЛАЇВНА

ДОБРОВОЛЬСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

КУЗІНА РУСЛАНА ВІЛІЇВНА

ГАВРОНСЬКА ІЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА

9.  Про вступ Аудиторської палати України до Міжнародної федерації бухгалтерів (InternationalFederation of Accountants (IFAC)) переглянути / завантажити

10.  Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України переглянути / завантажити
11. Про внесення змін до 
Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України переглянути / завантажити

12.  Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України переглянути завантажити

13. Про внесення змін до Положення про Секретаріат Аудиторської палати України переглянути / завантажити

14. Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України переглянути / завантажити

15.  Про визначення розміру членських внесків на 2021 рік членів Аудиторської палати України – аудиторів переглянути / завантажити

Share.

About Author

Comments are closed.