• uk
  • en
Архів старого сайту

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ щодо сплати членських внесків на 2022 рік членами Аудиторської палати України

0

СХВАЛЕНО

рішення Ради АПУ

від 23.06.2022 (протокол № 89)

Шановні аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності!

Додатково до інформаційного повідомлення щодо сплати внесків на 2022 рік членами Аудиторської палати України, схваленого рішенням Ради АПУ від 06.05.2022 (протокол № 86), Аудиторська палата України повідомляє.

Відповідно до пункту 17 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон), від 21.12.2017 № 2258-VIII, доповненого згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки», від 31.05.2022 № 2285-IX, що набрав чинності 17.06.2022, законодавцем установлено, що до кінця 2023 року аудитори (які не мають трудових відносин з суб’єктами аудиторської діяльності або дія трудового договору з якими тимчасово призупинена на період дії воєнного стану, а також ті, хто призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на період дії воєнного стану, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в період дії воєнного стану або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час періоду дії воєнного стану на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення) та суб’єкти аудиторської діяльності не сплачують членських внесків на користь Аудиторської палати України.

З огляду на зміст вищезазначеного доповнення до Закону аудитори – члени Аудиторської палати України, які не мають визначених законодавцем підстав для несплати членських внесків на користь Аудиторської палати України, зобов’язані своєчасно сплачувати членські та інші обов’язкові внески в порядку, передбаченому Статутом Аудиторської палати України та Положенням про членські внески до Аудиторської палати України, затвердженим рішенням чергового  з’їзду  аудиторів  України  від  18.05.2019  № 1/9 (далі – Положення).

Зважаючи на об’єктивну неможливість проведення цього року чергового з’їзду аудиторів України, а також припис абзацу другого пункту 2.1. Положення про членські внески до Аудиторської палати України, розмір членського внеску для аудиторів на поточний 2022 рік залишається на рівні внеску 2021 року та становить 800 грн., відповідно до рішення чергового з’їзду аудиторів України від 17.07.2021 № 2/2, та має бути сплачений до 1 липня поточного року у порядку, визначеному пунктом 2.2. Положення.

Реквізити для сплати членських внесків:

отримувач платежу: Аудиторська палата України

код ЄДРПОУ отримувача: 00049972

найменування банку отримувача: АТ «ПроКредитБанк», м. Київ

IBAN: UA 28 3209 8400 0002 6000 2203 5480 2

призначення платежу: членський внесок за 2022 рік, П.І.Б. аудитора.

Посилання для сплати членського внеску online: https://www.apu.com.ua/product/внески/

Share.

About Author

Comments are closed.