• uk
  • en
Архів старого сайту

Атестація

Відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” аудитор – фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації.

Склад  комісії  з  атестації   перегянути / завантажити

Порядок проходження стажування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 398 переглянути

Порядок зарахування теоретичних знань, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 256 переглянути