• uk
  • en
Архів старого сайту

Атестація

Відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” аудитор – фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації.

Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 399 “Про затвердження Порядку складання іспитів при атестації аудиторів”

Наказ Міністерства фінансів України від 22.01.2020 № 20 “Про затвердження Положення про Комісію з атестації”

Склад Комісії з атестації

Порядок проходження стажування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 398

Порядок зарахування теоретичних знань, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 256

Порядок безперервного професійного навчання аудиторів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 400

 

Поділіться