Атестація

Відповідно до
Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” аудитор
– фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження
аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до
Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності.
Атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації.