Browsing: Без категорії

Без категорії

Підзаконні акти

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері  ринків фінансових послуг  від 13.11.2018  №…

Без категорії

Звітність

    Відповідно до Положення про порядок подання суб’єктами аудиторської діяльності до Аудиторської палати України…

Без категорії

Аудиторська палата України є юридичною особою, яка здійснює професійне самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті отримання прибутку

Правові засади провадження аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України «Про аудит фінансової звітності та…