Архів старого сайту

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УПК-АУДИТ ЛТД.”

Номер реєстрації у Реєстрі 2228
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПК-АУДИТ ЛТД."
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АК-ТОВ "УПК-АУДИТ ЛТД."
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30674018
Місцезнаходження аудиторської фірми 04116, місто Київ, вулиця Шолуденко, 3
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380442304733, +380504103232; upk-audit@upk-audit.com.ua; upk-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Лавренова Тетяна Іванівна, Номер реєстрації 100554 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. (+380)503517117. lavrenova@upk-autit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - Горбатенко Леонід Дем'янович Дата призначення (обрання): 08.09.15. Номер реєстрації 100847. (+380)503830401. gorbatenko@upk-audit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 11. 100554, 100847, 100843, 100557, 100595, 100558, 100563, 100555, 100831, 100837, 100848
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 29.01.21 №16-кя
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 14.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 14.12.18 29.12.20
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 16.10.20